BX6-Cleaning en onderhoud

Opmerking:

1.MIF Filters zijn verkrijgbaar bij dealers.

2.It wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken. Wanneer het filter wordt geblokkeerd als gevolg van overmatige stofophoping, moet het worden gereinigd en indien nodig worden vervangen

Reiniging van de stofbak

1.Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en til omhoog. (Figuur 1)

2. Houd de stofbeker en het deksel van de stofbeker afzonderlijk vast, draai de stofbeker met de klok mee (Figuur 2), verwijder deze uit de stofbeker om deze schoon te maken. (Figuur 3)

6-1

Filter- en cycloonreiniging

Houd de cycloon in één hand, knijp het "UP"-logo met de andere hand en haal het filter eruit (Figuur 4).

Tik niet op het filter aan de achterkant in geval van verstopping van het filter (Figuur 5).

Reinig het cycloon metalen filter met de bijgevoegde mini-borstel. (Figuur 6)

Na het reinigen van de stofbeker, filter en cycloon, plaatst u de cycloon in de stofbeker en draait u het deksel van de stofbeker in de stofbeker totdat er een "klik"-geluid is gehoord. (Figuur 7)

Opmerking:

1.Do Mis het filter niet!

2.Gebruik water of neutrale reagentia om de stofbak schoon te maken en veeg af met droge doeken. Was het filter pas als het nodig is. Zorg ervoor dat het filter en de stofbak volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt.

6-2

Borstelrol Reiniging

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, draai de rechter vergrendelknop tegen de klok in met de hand vanuit de vergrendelde positie om de positie te ontgrendelen (Figuur 8) om de borstelrol te verwijderen om op te ruimen. (Figuur 9)

Na het schoonmaken van de brush roll, installeert u de borstelrol en het hoesje om de beurt in de machine en vergrendelt u de vergrendeling van de borstelrol.


Opmerking:

Schakel om veiligheidsredenen de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de borstelrol schoonmaakt.

4

Waarschuwt

 • ※ Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door en bewaar deze op de juiste manier voor toekomstig gebruik.
 • ※ Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
 • ※ Houd dit product buiten het bereik van speciale personen zoals kinderen zonder toezicht van een volwassene.
 • ※ Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen en sleep het snoer niet om de machine te verplaatsen in geval van beschadiging van het snoer.
 • ※ Gebruik dit product niet voor het reinigen van water of nat stof. Gebruik het niet op vochtige plaatsen (zoals badkamer, toilet, wasruimte, enz.) Om storingen te voorkomen.
 • ※ Dit product kan ALLEEN worden gebruikt voor het reinigen van textiel zoals matrassen, dekens, kussens, banken, enz.
 • ※ Plaats de machine niet in de buurt van verwarmingstoestellen en stel hem niet bloot aan direct zonlicht in geval van brandgevaar.
 • ※ Gebruik het product om veiligheidsredenen niet voor het reinigen van hete voorwerpen zoals koolstof, sigarettenpeuken, scherpe voorwerpen zoals gebroken glas, bijtende vloeistoffen, ontvlambare en explosieve materialen zoals benzine en alcohol. Anders kan dit productschade of brand veroorzaken.
 • ※ Gebruik deze machine niet met een geblokkeerde aanzuigopening in geval van productschade.
 • ※ Verwijder het hoesje van de borstelrol niet en duw het deksel niet naar buiten wanneer de machine om veiligheidsredenen is ingeschakeld.
 • ※ Het product heeft UV-licht, kijk om veiligheidsredenen niet naar de onderkant van de machine wanneer de stroom is ingeschakeld in geval van schade door ultraviolette stralen.
 • ※ Breng dit product niet aan op planten. Overmatig gebruik van UV kan schade aan voorwerpen veroorzaken.
 • ※ Ga NIET op dit product zitten in geval van persoonlijk letsel en productschade.
 • Schrap de stroombron in onderhoud of off-service.
 • ※ Als het netsnoer beschadigd is, vraag dan om veiligheidsredenen professionele hulp van de fabrikant en andere professionals.
 • ※ Zet de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact als de machine inactief moet worden gebruikt.
 • ^ Haal de stekker niet uit het stopcontact met een vochtige hand in geval van een elektrische schok.