Problemen oplossen

BD7 Pro Problemen oplossen

Controleer de volgende probleempunten voordat u naar de onderhoudsafdeling gaat.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Product gaat niet aan ● Batterijpakket niet goed gemonteerd ● Zet de accu weer in elkaar
● Het batterijpakket heeft geen stroom ● Laad het product op
● Aan/uit-schakelaar wordt niet ingedrukt ● Druk op aan/uit-schakelaar
Zwakke zuigkracht ● Luchtinlaat geblokkeerd ● Schone luchtinlaat
● HEPA geblokkeerd ● Schone stofbeker en HEPA
● Cycloon geblokkeerd ● Schone cycloon
UV-licht werkt niet ● Machine kantelen en microschakelaar linker reinigingsoppervlak ● De kantelgraad van de machine kan de 30 graden niet overschrijden
● UV-lichtdefect ● Neem contact op na service om UV-licht te vervangen
Machine stopt plotseling met werken ● Stofbak vol ● Gebruik het product niet meer en maak de blokkering schoon en gebruik de machine na 2 uur
● Luchtinlaat van de machine geblokkeerd
● HEPA geblokkeerd
Penshroll stopt plotseling met werken ● Borstelrol verstrikt ● Haal de borstelrol eruit, maak deze schoon en zet hem weer in elkaar
● Riem los of gebroken ● Neem contact op na de service om de riem te vervangen
Geen voldoende werktijd na het opladen ● Batterij niet volledig opgeladen ● Laad de batterij volledig op volgens de handleiding
● Batterij verouderd ● Koop en vervang de batterij

Nota: Als er andere fouten zijn, moet de speciale hulpmiddelen worden gebruikt, gelieve na de verkoopdienst voor begeleiding te contacteren.

BX6 Pro Problemen oplossen

Controleer de volgende probleempunten voordat u naar de onderhoudsafdeling gaat.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Product gaat niet aan ● Batterijpakket niet goed gemonteerd ● Zet de accu weer in elkaar
● Het batterijpakket heeft geen stroom ● Laad het product op
● Aan/uit-schakelaar wordt niet ingedrukt ● Druk op aan/uit-schakelaar
Zwakke zuigkracht ● Luchtinlaat geblokkeerd ● Schone luchtinlaat
● HEPA geblokkeerd ● Schone stofbeker en HEPA
● Cycloon geblokkeerd ● Schone cycloon
UV-licht werkt niet ● Machine kantelen en microschakelaar linker reinigingsoppervlak ● De kantelgraad van de machine kan de 30 graden niet overschrijden
● UV-lichtdefect ● Neem contact op na service om UV-licht te vervangen
Machine stopt plotseling met werken ● Stofbak vol ● Gebruik het product niet meer en maak de blokkering schoon en gebruik de machine na 2 uur
● Luchtinlaat van de machine geblokkeerd
● HEPA geblokkeerd
Penshroll stopt plotseling met werken ● Borstelrol verstrikt ● Haal de borstelrol eruit, maak deze schoon en zet hem weer in elkaar
● Riem los of gebroken ● Neem contact op na de service om de riem te vervangen

Nota: Als er andere fouten zijn, moet de speciale hulpmiddelen worden gebruikt, gelieve na de verkoopdienst voor begeleiding te contacteren.

BX7 Pro Problemen oplossen

Controleer de volgende probleempunten voordat u naar de onderhoudsafdeling gaat.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Stroomstoring ● Het netsnoer zit niet stevig in het net. ● Steek het netsnoer stevig in het netsnoer.
● Geen stopcontact ingeschakeld. ● Controleer het stopcontact.
● Aan/uit-schakelaar niet ingedrukt. ● Druk op de aan/uit-knop.
Lage zuigkracht ● Aanzuigpoort verstopt. ● Zuigpoort schoonmaken.
● Stofophoping op filter. ● Maak de stofbeker en het filter schoon.
● Stofophoping op cycloon. ● Cycloon opruimen.
Uitval van UV-licht ● De UV-functie wordt automatisch uitgeschakeld om veiligheidsredenen of om een zwakke reflectie van het object. ● De UV-functie werkt op de voorwaarde van minder dan 3cm hoogte van het object.
● De machine werkt lange tijd in dezelfde stand. ● Beweeg de machine naar voren en naar achteren
● De machine wordt rechtop gezet. ● Machine niet meer dan 30 graden gekanteld.
● Sensorvenster is verontreinigd. ● Reinig het sensorvenster met een halfdroge doek.
● Schade door UV-licht. ● Neem contact op met de klantenservice.
Automatisch uitgeschakeld ● Stofbak vol. ● De machine wordt automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor langdurig wordt gebruikt. Als de machine automatisch is uitgeschakeld, maakt u de stofbeker en het filter schoon, haalt u de stekker uit het stopcontact
Er koord en hergebruik indien na 2 uur.
● Aanzuigpoort verstopt.
● Filter geblokkeerd.
Borstelrol mislukt ● Borstelrol verward met vreemde stoffen. ● Verwijder het deksel en reinig de borstelrol volgens de gebruikershandleiding.
● Riem gebroken. ● Verwijder de afdekking volgens de gebruiksaanwijzing en controleer de riem. Als het kapot is, neem dan contact op met de klantenservice om het te repareren.

Opmerking: Als er een fout blijft bestaan na het aannemen van de volgende oplossingen, neem dan onmiddellijk contact op met de service na verkoop of de lokale distributeur.

JV35 Problemen oplossen

Als de storing blijft bestaan na het toepassen van de volgende oplossingen, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice of de plaatselijke distributeur.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Stroomstoring ● Het netsnoer zit niet stevig in het net.
● Geen stopcontact ingeschakeld.
● Aan/uit-schakelaar niet ingedrukt.
● Steek het netsnoer stevig in het netsnoer.
● Controleer het stopcontact.
Druk op de aan/uit-knop.
Lage zuigkracht ● Aanzuigpoort verstopt.
● Stofophoping op filter.
● Stofophoping op cycloon.
● Zuigpoort schoonmaken.
● Reinig het filter.
● Cycloon opruimen.
Storing UV-buis ● De UV-functie wordt automatisch uitgeschakeld om veiligheidsredenen of om een zwakke reflectie van het object.
● De machine werkt lange tijd in dezelfde stand.
● De machine wordt rechtop gezet.
● Sensorvenster is verontreinigd.
● Schade door UV-licht.
● De UV-functie werkt op een hoogte van minder dan 5 cm van het object.
● Beweeg de machine naar voren en naar achteren.
● Machine niet meer dan 30 graden gekanteld.
● Reinig het sensorvenster met een halfdroge doek.
● Neem contact op met de klantenservice.
Automatisch uitgeschakeld ● Stofbak vol.
● Aanzuigpoort verstopt.
● Filter geblokkeerd.
● De machine wordt automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor langdurig wordt gebruikt. Als de machine automatisch wordt uitgeschakeld, maak dan de stofbak en het filter schoon, trek de stekker uit het stopcontact en gebruik het na 2 uur opnieuw.
Borstelrol mislukt ● Borstelrol verward met vreemde stoffen.
● Riem gebroken.
● Verwijder het deksel en reinig de borstelrol volgens de gebruikershandleiding.
● Verwijder de afdekking volgens de gebruiksaanwijzing en controleer de riem. Als het kapot is, neem dan contact op met de klantenservice om het te repareren.

JV12 Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u naar de aangewezen reparateur stuurt.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Stroomstoring ● Het netsnoer is niet stevig geplaatst. ● Steek het netsnoer stevig in.
● Geen stroom op het stopcontact. ● Controleer het stopcontact.
● Aan/Uit knop niet ingedrukt. ● Druk op de aan/uit-knop.
Lage zuigkracht ● Zuigpoort verstopt. ● Zuigpoort opruimen.
● Stofophoping op filter. ● Maak de stofbeker en het filter schoon.
● Stofophoping op cycloon. ● Ruim de cycloon op.
● Stofophoping op filter. ● Filter opruimen.
UV-lichtbuis falen ● De UV-functie is automatisch uitgeschakeld om veiligheidsredenen of zwak te horen
Tion van het object.
● De UV-functie werkt op de voorwaarde van minder dan 5cm hoogte
Van het object.
● De machine werkt lange tijd op dezelfde positie. ● Verplaats de machine naar voren en
Achteruit
● De machine staat rechtop. ● Machine kantelde niet meer dan 30 de-
Is het erover eens.
● Sensorvenster is verontreinigd. ● Reinig het sensorvenster met een halfdroge doek.
● UV-licht schade. ● Neem contact op met de service na verkoop.
Automatisch uitgeschakeld ● Stofbeker vol. ● De machine zal automatisch uitschakelen om te voorkomen dat de motor onder lange werking. Als de machine automatisch is uitgeschakeld, maakt u de stofbeker en het filter schoon, haalt u de stekker uit het stopcontact
Er koord en hergebruik indien na 2 uur.
● Zuigpoort verstopt.
● Filter geblokkeerd.
Penshroll mislukt ● Penshroll verward met vreemde stoffen. ● Verwijder het deksel en maak de borstelrol schoon volgens de gebruikershandleiding.
● Riem gebroken. ● Verwijder het deksel volgens de gebruikershandleiding en controleer de riem. Als
Gebroken, contact na verkoop om te repareren.

Als er een fout blijft bestaan na het aannemen van de volgende oplossingen, neem dan onmiddellijk contact op met de service na verkoop of de lokale distributeur.

HW9 Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Kan niet starten of stoppen tijdens gebruik ● Batterij bijna leeg
● Aan/uit-knop wordt niet ingedrukt
● Borstelrol is verstrikt
● Vuilwatertank vol
● Accu niet goed gemonteerd
● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● Laad de batterij op
● Druk op de aan/uit-knop
● Reinig de borstelrol
● Reinig de vuilwatertank
● Zet de accu weer in elkaar
● Reinig de aanzuiginlaat en het filter
Zwakke zuigkracht ● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● Geen HEPA gemonteerd
● Reinig de aanzuiginlaat en het filter
● HEPA monteren
Abnormaal geluid ● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● Geen HEPA gemonteerd
● Reinig de aanzuiginlaat
● HEPA monteren
Sproeimond spuit geen water ● Schoonwatertank leeg
● Watersproeiknop niet ingedrukt
● Schoonwatertank niet goed gemonteerd
● Vul schoonwatertank
● Druk op de watersproeiknop
● Zet de schoonwatertank weer in elkaar
Water spuit uit de luchtuitlaat ● Filter wordt in gebruik genomen zonder volledig droog te zijn
● Filter is niet gemonteerd in de vuilwatertank
● Zacht plastic vouwt onder het filter
● Droog het filter na het wassen voor gebruik
● Monteer het filter in de vuilwatertank
Zet het filter weer in elkaar, de zachte lijmmag niet worden gevouwen

H10 Flex problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Motor werkt niet ● Batterij heeft geen stroom ● Laad de stofzuiger op
● Metalen buis, vloerkop, accupack en vacuümreiniger zijn niet correct gemonteerd ● Controleer of de accessoires correct op de stofzuiger zijn gemonteerd
Zuigkracht druppels ● Stofbak vol ● Reinig de stofbak
● Filter geblokkeerd ● Reinig of vervang het filter
● Luchtpad op de vloer geblokkeerd ● Schoon luchtpad op de vloer
Korte werktijd na opladen ● Machine niet volledig opgeladen ● Volg de gebruiksaanwijzing om de batterij volledig op te laden
● Batterij verouderd ● Nieuwe batterijen kunnen worden gekocht bij de lokale distributeur
Stofgehalte-indicator is altijd rood ● Stofsensor bedekt met stof ● Reinig het stof op de stofsensor die zich in de aanzuigopening van de handstofzuiger bevindt

H9 Pro Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Moeilijkheid Mogelijke oorzaken Oplossingen
Motor werkt niet ● Batterij heeft geen stroom
● Metalen buis, zuigmond, accu en stofzuiger zijn niet correct gemonteerd.
● Laad de stofzuiger op
● Controleer of de accessoires correct op de stofzuiger zijn gemonteerd.
Zuigkracht druppels ● Stofbak vol
● Filter geblokkeerd
● Luchtpad op de vloer geblokkeerd
● Reinig de stofbak
● Reinig of vervang het filter
● Schoon luchtpad op de vloer
Korte werktijd na opladen ● Machine niet volledig opgeladen
● Batterij verouderd
● Volg de gebruiksaanwijzing om de batterij volledig op te laden.
● Nieuwe batterijen kunnen worden gekocht bij de lokale distributeur

Let op: als er andere fouten nodig zijn, moet speciaal gereedschap, om gevaar te voorkomen, worden gerepareerd door professionele mensen van fabrikant, reparateur of soortgelijk middel.

Problemen met JV85 en JV85 Pro oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Moeilijkheid Mogelijke oorzaken Oplossingen
Motor werkt niet ● Batterij heeft geen stroom
● Metalen buis, zuigmond, accu en stofzuiger zijn niet correct gemonteerd.
● Laad de stofzuiger op
● Controleer of de accessoires correct op de stofzuiger zijn gemonteerd.
Zuigkracht druppels ● Stofbak vol
● Filter geblokkeerd
● Luchtpad op de vloer geblokkeerd
● Reinig de stofbak
● Reinig of vervang het filter
● Schoon luchtpad op de vloer
Korte werktijd na opladen ● Machine niet volledig opgeladen ● Volg de gebruiksaanwijzing om de batterij volledig op te laden.
● Batterij verouderd ● Nieuwe batterijen kunnen worden gekocht bij de lokale distributeur

Let op: als er andere fouten nodig zijn, moet speciaal gereedschap, om gevaar te voorkomen, worden gerepareerd door professionele mensen van fabrikant, reparateur of soortgelijk middel.

F6 Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u ze naar de aangewezen onderhoudsafdelingen stuurt:

Symptomen Mogelijke oorzaken Oplossingen
De motor werkt niet. ● Steek de stekker niet stevig in het stopcontact. ● Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
● Geen stroom op het stopcontact. ● Controleer het stopcontact.
● De inschakelknop staat niet in de juiste positie. ● Schakel in de juiste stand in.
Druk op, werkt niet. ● De knop is te snel ingedrukt, de machinebeveiliging is gestart. ● Druk op "off", wacht 2-3 seconden en begin opnieuw.
Plotseling uitschakelen ● Oververhittingsbeveiligingssysteem gestart. ● Schakel de stroomkabel uit en trek de stekker uit het stopcontact, gebruik deze opnieuw nadat deze een minuut is afgekoeld.
● De inlaat werd geblokkeerd door pluizig haar, enz., Wat leidde tot een oververhittingsbeveiligingssysteem. ● Schakel het elektriciteitsnet uit en trek de stekker uit het stopcontact, gebruik het opnieuw nadat het een minuut is afgekoeld.
Het luchtvolume is klein. ● De inlaat was geblokkeerd door pluisjes, haar, enz. ● Reinig de uitlaat.