HW10 Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Kan niet starten of stoppen tijdens gebruik ● Batterij bijna leeg
● Aan/uit-knop wordt niet ingedrukt
● Borstelrol is verstrikt
● Vuilwatertank vol
● Accu niet goed gemonteerd
● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● Laad de batterij op
● Druk op de aan/uit-knop
● Reinig de borstelrol
● Reinig de vuilwatertank
● Zet de accu weer in elkaar
● Reinig de aanzuiginlaat en het filter
Zwakke zuigkracht ● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● Geen HEPA gemonteerd
● Reinig de aanzuiginlaat en het filter
● HEPA monteren
Abnormaal geluid ● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● Geen HEPA gemonteerd
● Reinig de aanzuiginlaat en het filter
● HEPA monteren
Sproeimond spuit geen water ● Schoonwatertank leeg
● Watersproeiknop niet ingedrukt
● Schoonwatertank niet goed gemonteerd
● Vul schoonwatertank
● Druk op de watersproeiknop
● Zet de schoonwatertank weer in elkaar
Waternevel uit luchtpad ● HEPA en stofbak worden gebruikt zonder volledig droog te zijn
● Metalen filter is niet gemonteerd in de vuilwatertank
● Zacht plastic vouwt onder het filter
● Droog de HEPA en de stofbak na het wassen voor gebruik
● Monteer metalen filter in vuilwatertank
● Zet het filter weer in elkaar, de zachte lijm mag niet worden gevouwen

Opmerking: Als de bovenstaande gids voor probleemoplossing geen oplossing biedt of als het scherm foutcode F1 tot F8 weergeeft, neem dan contact op met de klantenservice of de plaatselijke distributeur voor ondersteuning.

1