BX7 Pro Problemen oplossen

Controleer de volgende probleempunten voordat u naar de onderhoudsafdeling gaat.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Stroomstoring ● Het netsnoer zit niet stevig in het net. ● Steek het netsnoer stevig in het netsnoer.
● Geen stopcontact ingeschakeld. ● Controleer het stopcontact.
● Aan/uit-schakelaar niet ingedrukt. ● Druk op de aan/uit-knop.
Lage zuigkracht ● Aanzuigpoort verstopt. ● Zuigpoort schoonmaken.
● Stofophoping op filter. ● Maak de stofbeker en het filter schoon.
● Stofophoping op cycloon. ● Cycloon opruimen.
Uitval van UV-licht ● De UV-functie wordt automatisch uitgeschakeld om veiligheidsredenen of om een zwakke reflectie van het object. ● De UV-functie werkt op de voorwaarde van minder dan 3cm hoogte van het object.
● De machine werkt lange tijd in dezelfde stand. ● Beweeg de machine naar voren en naar achteren
● De machine wordt rechtop gezet. ● Machine niet meer dan 30 graden gekanteld.
● Sensorvenster is verontreinigd. ● Reinig het sensorvenster met een halfdroge doek.
● Schade door UV-licht. ● Neem contact op met de klantenservice.
Automatisch uitgeschakeld ● Stofbak vol. ● De machine wordt automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor langdurig wordt gebruikt. Als de machine automatisch is uitgeschakeld, maakt u de stofbeker en het filter schoon, haalt u de stekker uit het stopcontact
Er koord en hergebruik indien na 2 uur.
● Aanzuigpoort verstopt.
● Filter geblokkeerd.
Borstelrol mislukt ● Borstelrol verward met vreemde stoffen. ● Verwijder het deksel en reinig de borstelrol volgens de gebruikershandleiding.
● Riem gebroken. ● Verwijder de afdekking volgens de gebruiksaanwijzing en controleer de riem. Als het kapot is, neem dan contact op met de klantenservice om het te repareren.

Opmerking: Als er een fout blijft bestaan na het aannemen van de volgende oplossingen, neem dan onmiddellijk contact op met de service na verkoop of de lokale distributeur.