JV63 Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u ze naar de aangewezen reparatiekantoren stuurt.

Symptomen Mogelijke oorzaken Oplossingen
Machine werkt niet ● Batterij heeft geen stroom
● Metalen buis, elektrische vloer had, is niet correct op de stofzuiger gemonteerd
● Laad de stofzuiger op
● Controleer of de accessoires correct op de stofzuiger zijn gemonteerd
Machine stopt met werken tijdens gebruik ● De temperatuur van de hoofdmotor raakt oververhit en activeert de temperatuurbeveiliging ● Schakel de machine 5 tot 10 minuten uit.
● Controleer of cycloonsystemen gereinigd moeten worden
Borstelrol stopt met lopen tijdens gebruik ● Vloerkop overbelast (zoals werken op tapijt, te veel haar verstrikt rond borstelrol) ● Schakel de machine 5 tot 10 minuten uit.
● Controleer of de borstelrol schoongemaakt moet worden
Machine zakt automatisch van de sterke naar de normale modus ● Cycloonsysteem is geblokkeerd en activeert de overtoerenbeveiliging van de hoofdmotor ● Reinig de stofbak en het cycloonsysteem
Zuigkracht druppels ● Stofbak vol
● Filter geblokkeerd
● Luchtpad op de vloer geblokkeerd
● Reinig de stofbak en cycloon
● Reinig of vervang het filter
● Schoon luchtpad op de vloer
Oplaadindicatoren: rood en groen lampje knipperen afwisselend tijdens het opladen ● Oplader heeft los contact met machine of stopcontact ● Steek de stekker van de lader weer in het stopcontact en in het stopcontact.
Korte werktijd na opladen ● Machine niet volledig opgeladen
● Batterij verouderd
● Volg de gebruiksaanwijzing om de batterij volledig op te laden
● Vervang de batterij

Let op: Als er andere storingen zijn opgetreden waarvoor professioneel gereedschap nodig is, moet de machine worden gerepareerd of vervangen door de fabrikant, andere onderhoudskantoren of professionals van soortgelijke kantoren om gevaar te voorkomen.