PW11 Pro Problemen oplossen

Controleer de volgende punten voordat u contact opneemt met de service na verkoop.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Kan niet starten of stoppen tijdens gebruik ● Batterij bijna leeg
● Aan/uit-knop wordt niet ingedrukt
● Borstelrol is verstrikt
● Vuilwatertank vol
● Accu niet goed gemonteerd
● Luchtpad geblokkeerd
● Laad de batterij op
● Druk op de aan/uit-knop
● Reinig de borstelrol
● Reinig de vuilwatertank
● Ressemble-batterijpakket
● Schoon luchtpad en filter
Zwakke zuigkracht ● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● DELEGAAT NIET
● Reinig zuigkracht en filter
● HEPA monteren
Abnormaal geluisd ● Aanzuiginlaat geblokkeerd
● DELEGAAT NIET
● Reinig zuigkracht en filter
● HEPA monteren
Sproeimond spuit geen water ● Schoonwatertank leeg
● Watersproeiknop niet ingedrukt
● Schoonwatertank niet goed gemonteerd
● Vul schoonwatertank
● Druk op de watersproeiknop
● Zet de schoonwatertank weer in elkaar
Waternevel uit luchtpad ● HEPA en stofbak worden gebruikt zonder volledig droog te zijn
● Filter is niet gemonteerd in de vuilwatertank
● Zacht plastic vouwt onder het filter
● Droog de HEPA en de stofbak na het wassen voor gebruik
● Monteer het filter in de vuilwatertank
● Zet het filter weer in elkaar, de zachte lijm mag niet worden gevouwen

Opmerking: als de bovenstaande gids voor probleemoplossing geen oplossing biedt of als het scherm foutcode F0 tot F9 weergeeft, neem dan contact op met na service of lokaal