Problemen met HW8 en HW8 Pro oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen
Machine werkt niet ● Batterij bijna leeg ● Laad de batterij op
● Aan/uit-knop wordt niet ingedrukt ● Druk op de aan/uit-knop
● Borstelrol is verstrikt ● Reinig de borstelrol
● Water in vuilwatertank bereikt MAX-lijn ● Reinig de vuilwatertank
● Aan/uit-knop of modusknop wordt tegelijkertijd ingedrukt met de watersproeiknop ● Laat de watersproeiknop los, druk afzonderlijk op de aan/uit-knop of modusknop
● Laat de watersproeiknop los, druk afzonderlijk op de aan/uit-knop of modusknop ● Laat de vloerkop los en dan kan de borstelrol werken
Zwakke zuigkracht ● Water in vuilwatertank bereikt MAX-lijn ● Reinig de vuilwatertank
● Borstelrolvenster en vuilwatertank niet goed gemonteerd ● Zet het borstelrolvenster en de vuilwatertank weer in elkaar
● Borstelrol verstrikt ● Reinig de borstelrol
● Filter wordt vies ● Reinig of vervang het filter
● Lager batterijvermogen ● Laad de batterij op
Abnormaal geluid ● Aanzuiginlaat geblokkeerd ● Reinig de aanzuiginlaat
● Water in vuilwatertank bereikt MAX-lijn ● Reinig de vuilwatertank
Floorhead sproeit geen water ● Schoonwatertank leeg ● Vul schoonwatertank
● Watersproeiknop niet ingedrukt ● Druk op de watersproeiknop
● Schoonwatertank niet goed gemonteerd ● Zet de schoonwatertank weer in elkaar
● Schoonwatertank is gevuld met vuil water en geblokkeerd waterpad ● Vul de schoonwatertank niet met vuil water
Waternevel uit luchtuitlaat ● Filter is niet droog na het wassen ● Droog het filter na het wassen
● Water in vuilwatertank bereikt MAX-lijn ● Reinig de vuilwatertank
● Het product is zwaar geschud of raakt de muur met grote kracht ● Reinig de vuilwatertank
● Filter is niet gemonteerd ● Filter monteren
● Vlotter is niet gemonteerd ● Vlotter monteren
Borstelrol gestopt met draaien en stroomindicator knippert ● Borstelrol is geblokkeerd ● Reinig de borstelrol
Foutcode F1 ● Batterij defect ● Vervang de batterij
Foutcode F2 ● Oplader of batterij defect ● Gebruik een multimeter om de uitgangsspanning van de accu en de oplader te meten om te controleren of deze voldoet aan het classificatielabel. Vervang de defecte oplader of batterij.
Foutcode F3 ● Batterij, hoofdmotor of PCB-defect ● Als de borstelrol draait en de hoofdmotor niet werkt, is de batterij in orde. Demonteer de machine om de motor of printplaat te vervangen.
● Als de borstelrol niet draait en de hoofdmotor ook niet werkt, meet dan eerst de uitgangsspanning van de accu. Als de uitgangsspanning van de batterij normaal is, demonteer dan de machine om de motor of printplaat te vervangen.
Foutcode F5
Foutcode F6
Foutcode F7

● Batterij defect
● PCB-geleidingsdraad raakt los
● PCB- of LED-display-PCB-defect overbrengen

● Meet eerst de uitgangsspanning van de accu, als de uitgangsspanning abnormaal is, vervang dan de accu.
● Als de uitgangsspanning van de accu normaal is, demonteer dan de machine en steek de stekker van alle geleidingsdraden weer in het stopcontact.
● Als de vorige twee defecten zijn uitgesloten, vervang dan de transfer-PCB of LED-display-PCB.

Foutcode F8 ● Batterijpakket defect ● Vervang de accu

Let op: als er andere fouten nodig zijn, moet speciaal gereedschap, om gevaar te voorkomen, worden gerepareerd door professionele mensen van fabrikant, reparateur of soortgelijk middel.