JV35 Problemen oplossen

Als de storing blijft bestaan na het toepassen van de volgende oplossingen, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice of de plaatselijke distributeur.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Stroomstoring ● Het netsnoer zit niet stevig in het net.
● Geen stopcontact ingeschakeld.
● Aan/uit-schakelaar niet ingedrukt.
● Steek het netsnoer stevig in het netsnoer.
● Controleer het stopcontact.
Druk op de aan/uit-knop.
Lage zuigkracht ● Aanzuigpoort verstopt.
● Stofophoping op filter.
● Stofophoping op cycloon.
● Zuigpoort schoonmaken.
● Reinig het filter.
● Cycloon opruimen.
Storing UV-buis ● De UV-functie wordt automatisch uitgeschakeld om veiligheidsredenen of om een zwakke reflectie van het object.
● De machine werkt lange tijd in dezelfde stand.
● De machine wordt rechtop gezet.
● Sensorvenster is verontreinigd.
● Schade door UV-licht.
● De UV-functie werkt op een hoogte van minder dan 5 cm van het object.
● Beweeg de machine naar voren en naar achteren.
● Machine niet meer dan 30 graden gekanteld.
● Reinig het sensorvenster met een halfdroge doek.
● Neem contact op met de klantenservice.
Automatisch uitgeschakeld ● Stofbak vol.
● Aanzuigpoort verstopt.
● Filter geblokkeerd.
● De machine wordt automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor langdurig wordt gebruikt. Als de machine automatisch wordt uitgeschakeld, maak dan de stofbak en het filter schoon, trek de stekker uit het stopcontact en gebruik het na 2 uur opnieuw.
Borstelrol mislukt ● Borstelrol verward met vreemde stoffen.
● Riem gebroken.
● Verwijder het deksel en reinig de borstelrol volgens de gebruikershandleiding.
● Verwijder de afdekking volgens de gebruiksaanwijzing en controleer de riem. Als het kapot is, neem dan contact op met de klantenservice om het te repareren.