BX6 Problemen oplossen

Controleer de volgende problemen voordat u deze naar de aangewezen reparateur stuurt.

Problemen Mogelijke redenen Oplossing
Stroomstoring ● Het netsnoer zit niet stevig in het stopcontact ● Steek het netsnoer stevig in het stopcontact
● Geen stopcontact aan ● Controleer het stopcontact
● Aan/uit-knop niet ingedrukt ● Druk op de aan/uit-knop
Lage zuigkracht ● Zuigpoort verstopt ● Zuigpoort opruimen
● Stofophoping op filter ● Reinig de stofbak en het filter
● Stofophoping op cycloon ● Cycloon opruimen
Uitval van UV-licht ● De UV-functie wordt automatisch uitgeschakeld om veiligheidsredenen of zwakke reflectie van het object ● De UV-functie werkt op een hoogte van minder dan 3 cm van het object
● De machine werkt lange tijd in dezelfde positie ● Beweeg de machine naar voren en naar achteren
● De machine wordt rechtop gezet ● Machine niet meer dan 30 graden gekanteld
● Sensorvenster is verontreinigd ● Reinig het sensorvenster met een halfdroge doek
● Schade door UV-licht ● Neem contact op met de klantenservice
Automatisch uitgeschakeld ● Stofbak vol ● De machine wordt automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor langdurig wordt gebruikt. Als de machine automatisch wordt uitgeschakeld, maak dan de stofbak en het filter schoon, trek de stekker uit het stopcontact en gebruik het na 2 uur opnieuw
● Zuigpoort verstopt
● Filter geblokkeerd
Borstelrol mislukt ● Borstelrol verstrikt in vreemde stoffen ● Verwijder het deksel en reinig de borstelrol volgens de gebruikershandleiding
● Riem kapot ● Verwijder de afdekking volgens de gebruiksaanwijzing en controleer de riem. Als het kapot is, neem dan contact op met de klantenservice om te repareren

Opmerking: Als de storing blijft bestaan na het toepassen van de volgende oplossingen, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice of de plaatselijke distributeur.