BX7 Pro - Reiniging en onderhoud

Opmerking:

1. Filters zijn verkrijgbaar bij dealers.
2.It wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken. Wanneer het filter verstopt is door overmatige stofophoping, moet het worden gereinigd en indien nodig worden vervangen.

Reiniging van de stofbak

1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact
koord. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en til op
opwaarts. (Figuur 1)
2.Houd de stofbak en het deksel van de stofbak apart, draai het stofdeksel tegen de klok in (Figuur 2), verwijder het van de stofbak om schoon te maken. (Figuur 3)

1


2

Filter- en cycloonreiniging

Houd de cycloon in de ene hand, knijp met de andere hand in het "UP"-logo en verwijder het filter (Figuur 4). Tik het filter naar beneden. Tik niet op het filter aan de achterkant in geval van verstopping van het filter (Figuur 5).
Reinig het metalen cycloonfilter met de bijgevoegde miniborstel. (Figuur 6)
Na het reinigen van de stofbak, het filter en de cycloon,
Monteer de cycloon in de stofbak. Draaien
de stofbakafdekking in de stofbak
totdat u een "klik"-geluid hoort dat op zijn plaats is gemonteerd. (Figuur 7)

Opmerking:

1.Do Mis het filter niet!
2.Gebruik water of neutrale reagentia om de stofbak schoon te maken en veeg af met droge doeken. Was het filter pas als het nodig is.
Zorg ervoor dat het filter en de stofbak volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt.

Reiniging en installatie van borstelrollen

Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact, draai de rechter vergrendelingsknop met de hand tegen de klok in vanuit de vergrendelde positie naar de ontgrendelde positie (Figuur 8) om de borstelrol te verwijderen om op te ruimen. (Figuur 9)
Installeer na het reinigen van de borstelrol de borstelrol en de borstelrolafdekking om de beurt in de machine (Figuur 10) en vergrendel de vergrendeling van de borstelrol. (Figuur 11)

Opmerking:

Schakel om veiligheidsredenen de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de borstelrol schoonmaakt.

3

4

Onderhoud en opslag

Reinig de stofbak en het filter na elk gebruik voor verder gebruik. Het wordt aanbevolen om een filter na 30-50 uur werktijd (afhankelijk van de specifieke situatie) te vervangen voor een beter gebruik.
Elk papier, loodglas, plastic zal een grote invloed hebben op
het effect van UV-licht. Veeg en reinig de UV-buis regelmatig voor een beter gebruik.
Raak de UV-buis niet aan, aangezien vuil het UV-lichteffect zal beïnvloeden.
Zet de machine op een koele en droge plaats als de machine stationair moet draaien. Laat het niet in direct
zonlicht of vochtige omgeving.
De stofsensorafdekking in het luchtkanaal moet regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat de
transmissie en ontvangst van infraroodsignalen. (Figuur 12)

Waarschuwt
 • Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik en bewaar deze op de juiste manier voor toekomstig gebruik.
 • Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
 • Zet de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact als de machine inactief moet worden gebruikt.
 • Trek de stekker niet uit het stopcontact met vochtige handen in geval van een elektrische schok.
 • Schakel de stroombron uit tijdens onderhoud of buiten gebruik.
 • Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen en sleep het snoer niet om de machine te verplaatsen in geval van beschadiging van het snoer.
 • Gebruik het product om veiligheidsredenen niet voor het reinigen van hete voorwerpen zoals koolstof, sigarettenpeuken, scherpe voorwerpen zoals gebroken glas, bijtende vloeistoffen, ontvlambare en explosieve materialen zoals benzine en alcohol. Anders kan dit productschade of brand veroorzaken.
 • Gebruik dit product niet om water of nat stof te reinigen. Gebruik het niet op vochtige plaatsen (zoals badkamer, toilet, wasruimte, enz.) om storingen te voorkomen.
 • Plaats de machine niet in de buurt van verwarmingstoestellen en stel hem niet bloot aan direct zonlicht in geval van brandgevaar.
 • Houd dit product buiten het bereik van speciale personen, zoals kinderen, zonder toezicht van een volwassene.
 • Gebruik deze machine niet met een geblokkeerde aanzuigpoort in geval van productschade. Het product heeft UV-licht, om veiligheidsredenen, Kijk niet naar de onderkant van de machine wanneer de stroom is ingeschakeld in geval van schade door ultraviolette stralen.
 • Breng dit product niet aan op planten. Overmatig gebruik van UV kan schade aan voorwerpen veroorzaken.
 • Ga niet op dit product zitten in geval van persoonlijk letsel en productschade.
 • Verwijder om veiligheidsredenen de afdekking van de borstelrol niet en forceer de afdekking niet naar buiten wanneer de machine is ingeschakeld.
 • Dit product kan ALLEEN worden gebruikt voor het reinigen van textiel zoals matrassen, dekens, kussens, banken, enz.
 • Als het netsnoer beschadigd is, vraag dan om veiligheidsredenen professionele hulp van de fabrikant en andere professionals.