HW10-Reiniging en onderhoud

Opmerking: Sluit de elektriciteit af voordat het product wordt gemonteerd en gedemonteerd.

Montage en demontage van metalen buizen

Steek de metalen buis verticaal in het hoofdgedeelte totdat u een "klik"-geluid hoort. Zorg ervoor dat de metalen buis stevig is vergrendeld (Fig 1). Om de metalen buis te verwijderen, duwt u de ontgrendelingsknop van de metalen buis tot het einde naar beneden en trekt u de metalen buis omhoog. (Afb 2)

Montage en demontage van het batterijpakket

1.Schuif de accu langs de sleuf en druk de accu stevig naar beneden totdat u een "klik"-geluid hoort. Het accupack is vergrendeld.
2.Druk op de ontgrendelingsknop van de accu en trek de accu in de richting tegengesteld aan het geheel om de accu te ontgrendelen.
Opmerking: Behalve het vervangen van de accu, hoeft de accu niet vaak te worden verwijderd

1

Handstofzuiger montage

Plaats de aanzuigopening van de stofbak van de handheld
vacuüm in de groef van de afdekking van het hoofdgedeelte.
Duw de handreiniger in de richting van de metalen buis totdat u een "klik"-geluid hoort, de handreiniger
De stofzuiger is met succes op het hoofdgedeelte geïnstalleerd. En de machine wordt op dit moment gebruikt als rechtopstaande stofzuiger (Fig 4). Om de handstofzuiger te verwijderen, drukt u gewoon op de handontgrendelingsknop en tilt u de handstofzuiger diagonaal omhoog. (Figuur 5)

2

Montage oplaadhouder (Fig 6)

Druk de houder 1 en houder 2 in het oplaadstation totdat u een "klik"-geluid hoort.

Plaats de machine op het oplaadstation (Fig 7)

Plaats de machine terug op het oplaadstation, houd de handgreep van de machine vast om de machine op te tillen, richt het opladen
Plaats aan de onderkant van de machine naar de oplaadaansluiting op het oplaadstation en plaats de machine in het oplaadstation. Om de machine te gebruiken, houdt u de handgreep van de machine vast en tilt u de machine uit het oplaadstation.

3

Montage en demontage van vuilwatertanks

Om de vuilwatertank te verwijderen, houdt u de machine met één hand vast en houdt u de vuilwatertank met de andere vast
Druk met de hand op de ontgrendelingsknop van de vuilwatertank om de vuilwatertank eruit te trekken. (Figuur 8-1)
Om de vuilwatertank te monteren, plaatst u de bodem van de vuilwatertank in het hoofdgedeelte en duwt u de vuilwatertank naar het hoofdgedeelte totdat u een "klik"-geluid hoort. (Figuur 8-2)

4

Borstelrolvenster en borstelrol montage en demontage

Om het borstelrolvenster te verwijderen, houdt u de vergrendeling van het borstelrolvenster vast en trekt u omhoog om het borstelrolvenster te verwijderen.
Om het borstelrolvenster te monteren, lijnt u de clips aan twee zijden van het borstelrolvenster uit met de sleuven aan twee zijden van de vloerkop. Druk het penseelrolvenster naar beneden totdat u een "klik"-geluid hoort. (Figuur 9)
Om de borstelrol te demonteren, trekt u de dop van de borstelrol naar buiten om de borstelrol eruit te halen. Om de borstelrol in elkaar te zetten, houdt u de dop van de borstelrol vast en schuift u de borstelrol over de cilinder totdat de borstelrol het einde bereikt. (zie afb. 10)

Montage en demontage van schoonwatertanks

Om de schoonwatertank te verwijderen, houdt u de hendel van de schoonwatertank vast en trekt u de schoonwatertank eruit. Om de schoonwatertank in elkaar te zetten, plaatst u de schoonwatertank terug op het mondstuk en lijnt u deze uit met het borstelrolvenster. (zie afb. 11)

Gebruik van het product

Opmerking: Laad de machine bij het eerste gebruik volledig op voordat u deze gebruikt.

5

Gebruik van steelstofzuiger

Druk op de aan/uit-knop van de hendel, het LCD-scherm en de decoratieve lampjes gaan branden, standaard staat deze in de automatische modus (Fig 12), druk op de modusknop om over te schakelen naar de vloermodus (Fig 13), druk op de modus
knop twee keer om over te schakelen naar de Turbo-modus (Fig 14), druk drie keer op de modusknop om over te schakelen naar
Tapijtmodus (Fig 15). Druk nogmaals op de modusknop om terug te gaan naar de automatische modus. Druk op de hendel
Aan/uit-knop om de machine uit te schakelen, het display en de decoratieve verlichting gaan uit.

Opmerking:

1. Reinig bij het reinigen van tapijt eerst de vloerkop (zie "Reiniging en onderhoud, Reiniging van de vloerbedekking" voor details) en vervang de tapijtborstelrol.
2. Wanneer het batterijniveau lager is dan 20%, kan er niet worden overgeschakeld naar de tapijtmodus en de turbomodus.

6

Watersproei functie

Wanneer de rechtopstaande stofzuiger werkt, drukt u op de watersproeiknop, de sproeimond spuit
waaiervormig water; Laat de watersproeiknop los om te stoppen met sproeien. (zie afb. 16)

Gebruik van handstofzuiger

Verwijder de handreiniger, druk op de aan/uit-knop van de handheld, het display en de decoratieve lampjes gaan branden, standaard in de ECO-modus (Fig 17), druk op de handheldmodusknop om over te schakelen naar de MAX-modus (Fig 18), druk vervolgens op de handheldmodusknop om terug te schakelen naar de ECO-modus; Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de handheld om de machine uit te schakelen, het display en de decoratieve verlichting gaan uit.

7


De handstofzuiger kan worden aangesloten met bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, elektrische matraskop of metalen buis om verschillende gebieden schoon te maken.
1. Maak verbinding met het meubelgereedschap om het stof en de deeltjes op het meubeloppervlak te verwijderen. (Figuur 19-1)
2. Maak verbinding met een metalen buis om stof op hoge plaatsen te verwijderen.
Open de bovenklep van de metalen buis, duw de handgreepknop omhoog om de metalen buis uit te schuiven en steek vervolgens de buis in de aanzuiginlaat van de handstofzuiger om het stof op een hoge plaats te verwijderen. (Figuur 19-2)
3. Maak verbinding met het spleetmondstuk om smalle plaatsen schoon te maken. (Figuur 19-3)
4. Sluit het hoofd van de elektrische matras aan om stof, haar, huisstofmijt ect op bed of stoffen bank te reinigen. (Figuur 19-4)

Opmerking:

1. Wanneer de batterij lager is dan 20%, kan deze niet worden overgeschakeld naar de max-modus.
2. Als u een handstofzuiger gebruikt, mag u geen water opzuigen, anders veroorzaakt dit een motorstoring.

8

Machine opladen

Sluit de adapter aan op de voeding, plaats de steelstofzuiger in het oplaadstation om het opladen te starten. (Afb 20)

Opmerking:

1. Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op en leeg de batterij voor de tweede keer opladen om de levensduur van de batterij te garanderen;
2. Als het product lang niet wordt gebruikt, laad het dan eens in de drie maanden op;
3. Als u niet oplaadt, haal dan de adapter uit het stopcontact om het gevaar van onbedoelde aanraking te voorkomen.

9

Borstelrol luchtdrogende functie (Fig 21)

Houd in de oplaadmodus de knop voor de handgreepmodus 3 seconden ingedrukt om naar de luchtdroogmodus van de borstelrol te gaan gedurende 4 uur. Tijdens het luchtdroogproces brandt het decoratieve lampje en draait de borstelrol met tussenpozen lichtjes om de luchtdroogpositie aan te passen; Druk nogmaals op de modusknop om de droogmodus uit te schakelen.
Opmerking:Deze modus is ontworpen om te voorkomen dat vochtige borstelrol bacteriën of geuren voortbrengt. (Het display wordt weergegeven in Fig 21)

10

Borstelrol & luchtpad zelfreinigende functie

Druk in de oplaadmodus op de zelfreinigende knop om naar de reinigingsmodus te gaan (het display is
weergegeven in Fig 22). Nadat de zelfreiniging is voltooid, gaat de machine naar de luchtdroogmodus van de borstelrol en keert terug naar de oplaadmodus; Druk tijdens het zelfreinigingsproces op de aan/uit-knop om de zelfreinigingsmodus van tevoren te beëindigen en de machine keert terug naar de oplaadmodus.
Opmerking:
1. De zelfreinigende modus is alleen bedoeld om het luchtpad van de vloerkop en de borstelrol van de harde vloer te reinigen. Laat de zelfreiniging niet op de tapijtborstelrol lopen.
2. Voordat u de zelfreinigingsmodus inschakelt, moet u eerst het vuile water in de vuilwatertank legen, controleren of de machine stevig op de oplaadstandaard is geplaatst, of de adapter in het stopcontact is gestoken en op de oplaadstandaard is aangesloten. De schoonwatertank behoudt minimaal 1/2 watervolume; Reinig na het voltooien van de zelfreiniging de vuilwatertank opnieuw.
3. Wanneer de batterij minder dan of gelijk is aan 10% vermogen, kan de zelfreinigende modus niet worden ingeschakeld en kan deze normaal worden ingeschakeld na een bepaalde tijd opladen.

11

Indicator voor het leegmaken van de schoonwatertank

Bij gebruik van de watersproeifunctie toont de stem/het scherm "Geen schoon water, vul water bij" (Fig 23 en Fig 24 worden afwisselend weergegeven), schakel de machine uit en voer het water naar de schoonwatertank. Als bij gebruik van de clea zelfreinigingsmodus wordt gedetecteerd dat er geen water in de schoonwatertank zit, wordt de zelfreiniging van de borstelrol gestopt. Om door te gaan met zelfreiniging, dient u water in de schoonwatertank te doen en de vuilwatertank te legen, en vervolgens de zelfreinigingsmodus opnieuw te starten.
Opmerking: Bij het bijvullen van schoon water kunt u de uitgeruste JIMMY-reinigingsoplossing gebruiken, de verhouding is ongeveer 1 flessendop reinigingsoplossing op één volle watertank, de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C.
Vul de schoonwatertank: Nadat u de schoonwatertank hebt verwijderd, opent u de watervulplug, draait u deze opzij om het waterinlaatgat bloot te leggen, giet u schoon water en reinigingsoplossing erin en steekt u de stekker terug in de oorspronkelijke positie en plaatst u de schoonwatertank terug op de vloer. (zie figuur 25)

12


Indicator vuilwatertank vol Wanneer de steelstofzuiger detecteert dat de vuilwatertank vol is, stopt de hele machine en geeft een gesproken herinnering. Reinig de volle vuilwatertank en plaats deze terug. (Fig 26 en Fig 27 worden afwisselend weergegeven) Wanneer wordt gedetecteerd dat de vuilwatertank vol is in de zelfreinigende modus, stopt de machine met werken en geeft een gesproken herinnering. Reinig de volle vuilwatertank en plaats deze terug. Reiniging van de vuilwatertank: Verwijder de bovenklep van de vuilwatertank en het filterframe, giet het vuile water, monteer de vuilwatertank na het wassen en plaats deze terug op de vloer. (zie "Reiniging en onderhoud van vuilwatertank" voor details.

13


Indicator borstelrol vastgelopen Wanneer de stofzuiger in de werk- of reinigingsmodus staat en de borstelrol vastzit, stopt de hele machine en geeft een gesproken herinnering. (Fig 28 en Fig 29 worden afwisselend weergegeven) Haal de borstelrol eruit, ruim de vreemde stoffen of verwarde haren op de borstelrol op. Borstelrol reinigen: Trek na het verwijderen van de ruit de borstelrol de borstelrol eruit, gebruik het mes op de reinigingsborstel om de haren die op de borstelrol wikkelen af te knippen en reinig de vreemde voorwerpen die aan de borstelrol en de vloerkop zijn bevestigd, installeer de borstelrol en de achterkant van het venster. (zie figuur 30) (zie "Reiniging en onderhoud van de vloerkop" voor details)

14


Indicator luchtpad geblokkeerd Wanneer de staande reiniger in de werk- of zelfreinigingsmodus staat en het luchtpad geblokkeerd is, stopt de machine met werken en geeft een gesproken herinnering. Volg de instructies op het scherm om de mogelijke geblokkeerde onderdelen te controleren en op te ruimen. Wanneer de handstofzuiger werkt en het luchtpad wordt geblokkeerd, stopt de stofzuiger automatisch. Op dit moment moeten de stofbak en HEPA worden schoongemaakt. (De inhoud die op het scherm wordt weergegeven is: de blokkering van de steelstofzuiger wordt weergegeven in Fig 31-1、31-2、31-3、 31-4、31-5 en de verstopping van de handstofzuiger wordt weergegeven in Fig 31-1、31-2)

Luchtpadreiniging: 1. Demonteer de vuilwatertank, verwijder de bovenklep en het filter van de vuilwatertank, was alle onderdelen en monteer ze terug. 2. Gebruik een pijpborstel om het vuil, vreemde voorwerpen en haar in het luchtpad van de vloerkop te reinigen. 3. Verwijder de stofbak, leeg de stofbak, verwijder HEPA, haal de cycloon eruit en demonteer deze, reinig alle onderdelen en zet de stofbak weer in elkaar. (Zie "Reiniging en onderhoud" voor details)

15


Spraakfunctie De stem van de nieuwe machine is standaard ingeschakeld, druk op de mute-knop om de spraakfunctie uit te schakelen; Druk nogmaals op de mute-knop om de spraakfunctie in te schakelen. (zie figuur 32) Opmerking: Bij gebruik van een handstofzuiger is er geen spraakfunctie.
Batterij-indicator Wanneer de staande reiniger werkt, als de stem eraan herinnert " Batterij bijna leeg. Laad de batterij op, gebruik deze na het opladen. (zie afb. 33) Wanneer de rechtopstaande reiniger werkt, als de stem eraan herinnert " Batterij bijna leeg. Machine wordt binnenkort uitgeschakeld. Laad de batterij op, de stroom is bijna leeg en wordt automatisch uitgeschakeld. Moet opladen voor gebruik. Bij gebruik van een stofzuiger geeft het pictogram in de rechterbovenhoek van de sceen het linker batterijvermogen weer: volledig raster betekent 75% tot 100% batterij; 3/4 raster betekent tot 50% tot 75% batterij; 1/2 raster betekent 25% tot 50% batterij; 1/4 raster betekent 1% tot 25% van de batterij; De blanco betekent dat de batterij leeg is en voor gebruik moet worden opgeladen.

16

Reiniging en onderhoud Reiniging van de vuilwatertank (Fig 34) Nadat u de stofzuiger hebt uitgeschakeld, verwijdert u de vuilwatertank, tilt u de bovenklep van de watertank op en verwijdert u het schuimfilterframe ervan, opent u het klepdeksel van het schuimfilterframe en haalt u het schuimfilter eruit. Giet vuil water en vuil in het waterreservoir en was vervolgens het vuilwaterreservoir, het deksel van het waterreservoir, het schuimfilterframe en het schuimfilter. Als er vreemde stoffen in de leiding van de vuilwatertank zitten, kan deze worden gereinigd met een reinigingsborstel; Droog de bovenstaande onderdelen na het wassen. En monteer vervolgens alle onderdelen weer in de vuilwatertank. Notitie 1. Na gebruik van een steelstofzuiger wordt aanbevolen om de vuile tank onmiddellijk schoon te maken; 2. Wanneer u het filter opnieuw installeert, vouw dan het zwarte zachte rubber niet onder het filter. Reiniging van de kop van de vloer (Fig 35) Na het verwijderen van het borstelrolvenster, de borstelrol, de schoonwatertank en de vuilwatertank, steekt u de reinigingsborstel door het ronde gat onder de installatiepositie van de vuilwatertank om vreemde stoffen en kalkaanslag in de leiding en het verstopte haar te verwijderen; Gebruik het mes op de reinigingsborstel en knip het verwarde haar op de borstelrol af; Veeg de vuile delen van de machine schoon (de borstelrol kan in de accessoirehouder worden geplaatst om te drogen). Opmerking:Was de vloerkop niet apart na het verwijderen van de borstelrol.

17

Reiniging van de stofbak (Fig36-1,36-2) Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak om de stofbak van de handstofzuiger te verwijderen; druk op de ontgrendelingsknop van de zuiginlaat om de zuiginlaat te openen en de stofbak te legen; Haal de cyclooneenheid eruit; Haal het HEPA-filter eruit; Houd het metalen gaas vast, draai het om het metalen gaas te ontgrendelen en verwijder het vervolgens naar beneden. Nadat u elk onderdeel hebt schoongemaakt, afgeveegd en gedroogd, monteert u de stofbak om de beurt en installeert u deze vervolgens op de handstofzuiger.

18

Waarschuwing

 • ※ Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
 • ※ Controleer voor gebruik van het product of de plaatselijke spanning overeenkomt met de spanning die op de voedingsadapter is aangegeven.
 • ※ Inspecteer het product voor gebruik, stop het gebruik als het product of de adapter beschadigd is.
 • ※ Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
 • ※ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. 6.Do dit product niet als speelgoed gebruiken. Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Zorg goed voor kinderen en zorg ervoor dat ze dit product niet als speelgoed beschouwen.
 • ※ Raak de stekker niet met natte handen aan.
 • ※ Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen om vallen te voorkomen.
 • ※ Gebruik of demonteer of vervang geen enkel onderdeel als er schade is aan het netsnoer, de stekker, de batterij of geleidende onderdelen. Demontage of vervanging van de onderdelen door uzelf 36-1 36-2 Stofbak HEPA-filter Metalen gaas Ontgrendeling van de aanzuiginlaat 10 elektrische schokken of brand veroorzaken. JIMMY neemt geen verantwoordelijkheid. Eenmaal beschadigd, moet het product worden gerepareerd of vervangen door JIMMY, de distributeur van JIMMY of een gekwalificeerd persoon die door JIMMY is aangewezen om letsel te voorkomen.
 • ※ Laad alleen op met de adapter die door JIMMY is gespecificeerd.
 • ※ Gebruik alleen de door JIMMY gespecificeerde accu's. Het gebruik van een andere accu kan explosies, letsel en/of productschade veroorzaken.
 • ※ Als het product niet volgens de instructies werkt, ernstig wordt geraakt, van een hoogte valt, beschadigd is of in het water valt, gebruik het dan niet en neem contact op met JIMMY of JIMMY-distributeur .
 • ※ Gebruik alleen door JIMMY gespecificeerde vervangende onderdelen of hulpstukken.
 • ※ Trek of druk niet aan de kabel. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Plaats de kabel niet in een gesloten deur en trek hem niet door een scherpe rand of hoek. Houd de kabel uit de buurt van het loopgebied. Gebruik het product niet via de kabel.
 • ※ Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt of voordat u het repareert.
 • ※ Sleep niet aan het snoer of draagsnoer om het product te verplaatsen en gebruik het snoer niet als handvat.
 • ※ Het product is een oplaadbaar elektrisch apparaat. Laat de machine niet onbeheerd draaien. 18.Verwijder de accu wanneer het product is schoongemaakt, gerepareerd of langdurig stationair heeft gestaan.
 • ※ Kom niet in de buurt van het verwarmingstoestel en stel het niet langdurig bloot aan de zon, om te voorkomen dat oververhitting vervorming van de behuizing veroorzaakt.
 • ※ Houd voorwerpen die de luchtweg kunnen belemmeren uit de luchtinlaat en -uitlaat om oververhitting van de machine te voorkomen.
 • ※ Het hoofdgedeelte van het product en het vloerhoofd hebben elektrische componenten, kunnen niet onder water worden gewassen.
 • ※ Reinig of demonteer de afdekking van de borstelrol of borstelrol niet wanneer de machine is ingeschakeld of aan het werk is om letsel te voorkomen.
 • ※ Gebruik het product niet om brandende voorwerpen zoals brandende houtskool of sigaretten enz. op te zuigen. Gebruik het product niet om scherpe voorwerpen zoals gebroken glas op te zuigen.
 • ※ Gebruik het product niet voor het opzuigen van kalk, cement, toner, gipspoeder, bloem en andere ultrafijne stoffen.
 • ※ Gebruik het product niet voor het opzuigen van zuur-base-reinigingsvloeistof, waspoeder en andere bijtende vloeistoffen.
 • ※ Gebruik het product niet om ontvlambare en explosieve voorwerpen zoals benzine, alcohol, parfum, verf, enz. op te zuigen.
 • ※ Demonteer de gesloten machine niet en probeer de prestaties van de machine niet te veranderen. Vraag alleen hulp aan het professionele personeel van de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen, anders vormt dit gevaar.
 • ※ Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact als het product lang inactief is.
 • ※ De technische productspecificaties van deze handleiding zijn gebaseerd op resultaten van laboratoriumtests van JIMMY of aangewezen derden. Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor voor definitieve toelichting.