HW8 - Reiniging en onderhoud

Vuilwatertank reinigen

Wanneer de vuilwatertank vol is, wordt de vlotter voor het detecteren van het waterniveau geactiveerd, blijft het indicatielampje groen en knippert de watervol-indicator op het display continu. De reiniger stopt met werken om de gebruiker eraan te herinneren de vuilwatertank zo snel mogelijk schoon te maken. Verwijder na het stoppen van het werk de bovenklep van de vuilwatertank, giet het vuile water en vuil in de vuilwatertank, was de vuilwatertank, het steunframe, de vlotter, het filterframe en het filterschuim met schoon water. Droog de bovenstaande onderdelen na het wassen, plaats ze vervolgens terug in de vuilwatertank en monteer vervolgens de vuilwatertank in de machine om verder te gebruiken. (Figuur 1)

HW8Pro-1
HW8Pro-2

Borstelrol reinigen

Houd het penseelrolvenster met de vinger vast en trek het omhoog om het eruit te halen. Trek aan de linkerkant van de borstelrol om deze eruit te halen. Gebruik een droge doek om de behuizing van de borstelrol af te vegen en knip het haar af dat rond de borstelrol verstrikt is geraakt. Was het venster van de borstelrol en de borstelrol in schoon water. Monteer na het reinigen de borstelrol en het borstelrolvenster terug in de machine. (Figuur 2)

Opmerking:

Als de reiniger niet snel na het reinigen wordt gebruikt, droog dan de vuilwatertank, het vuilwatertankdeksel, het filter, het filterframe, de borstelrol, het borstelrolvenster, de machine volledig af en monteer de machine vervolgens voor opslag, om te voorkomen dat de bacteriën zich in de vochtige omgeving voortplanten en geur produceren.

HW8Pro-3

Onderhoud en opslag

1. Het wordt aanbevolen om de vuilwatertank, het filter, de borstelrol en het borstelrolvenster na elk gebruik schoon te maken. Als het vuile water de MAX-lijn bereikt, laat dan de vuilwatertank onmiddellijk leeglopen, anders kan de machine niet normaal werken. Nadat de geaccumuleerde gebruikstijd van het filter 30-50 uur heeft bereikt (verschillende afhankelijk van de filterstatus), vervangt u het filter om te voorkomen dat de prestaties van de machine worden beïnvloed. Filter kan worden gekocht bij de lokale distributeur.

2. Plaats dit product na gebruik op het oplaadstation en zorg ervoor dat het product rechtop staat om onbedoeld contact en kantelen te voorkomen.

3. Als het nodig is om de accu te demonteren wanneer u de machine inpakt en opbergt, verwijdert u de achterklep, houdt u de accu vast en trekt u eraan om deze eruit te halen. (Figuur 3)

4. Als de machine lang niet wordt gebruikt, plaats deze dan op een koele en droge plaats, vermijd direct zonlicht of een natte omgeving.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

Waarschuwing

※ Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
※ Controleer voordat u het product gebruikt of de plaatselijke voltage komt overeen met de voltage gemarkeerd op de voedingsadapter.
※ Inspecteer het product voor gebruik, stop het gebruik als het product of de adapter beschadigd is.
※ Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
※ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
※ Gebruik dit product niet als speelgoed. Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Zorg goed voor kinderen en zorg ervoor dat ze dit product niet als speelgoed beschouwen.
※ Raak de stekker niet met natte handen aan.
※ Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen om vallen te voorkomen.
※ Gebruik of demonteer of vervang geen enkel onderdeel als er schade is aan het netsnoer, de stekker, de batterij of geleidende onderdelen. Demontage of vervanging van de componenten door uzelf kan elektrische schokken of brand veroorzaken. JIMMY neemt geen verantwoordelijkheid. Eenmaal beschadigd, moet het product worden gerepareerd of vervangen door JIMMY, de distributeur van JIMMY of een gekwalificeerd persoon die door JIMMY is aangewezen om letsel te voorkomen.
※ Laad alleen op met de adapter die door JIMMY is gespecificeerd.
※ Gebruik alleen de door JIMMY gespecificeerde accu's. Het gebruik van een andere accu kan explosies, letsel en/of productschade veroorzaken.
※ Als het product niet volgens de instructies werkt, ernstig wordt geraakt, van een hoogte valt, beschadigd is of in het water valt, gebruik het dan niet en neem contact op met JIMMY of de JIMMY-distributeur.
※ Gebruik alleen door JIMMY gespecificeerde vervangende onderdelen of hulpstukken.
※ Trek of druk niet aan de kabel. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Plaats de kabel niet in een gesloten deur en trek hem niet door een scherpe rand of hoek. Houd de kabel uit de buurt van het loopgebied. Gebruik het product niet via de kabel.
※ Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt of voordat u het repareert.
※ Sleep niet aan het snoer of draagsnoer om het product te verplaatsen en gebruik het snoer niet als handvat.
※ Het product is een oplaadbaar elektrisch apparaat. Laat de machine niet onbeheerd draaien.
※ Verwijder de accu wanneer het product wordt gereinigd, gerepareerd of langdurig stationair wordt gebruikt.
※ Kom niet in de buurt van het verwarmingstoestel en stel het niet langdurig bloot aan de zon, om te voorkomen dat oververhitting vervorming van de behuizing veroorzaakt.
※ Houd voorwerpen die de luchtweg kunnen belemmeren uit de luchtinlaat en -uitlaat om oververhitting van de machine te voorkomen.
※ Het hoofdgedeelte van het product en het vloerhoofd hebben elektrische componenten, kunnen niet onder water worden gewassen.
※ Reinig of demonteer de afdekking van de borstelrol of borstelrol niet wanneer de machine is ingeschakeld of aan het werk is om letsel te voorkomen.
※ Gebruik het product niet om brandende voorwerpen zoals brandende houtskool of sigaretten enz. op te zuigen.
※ Gebruik het product niet om scherpe voorwerpen zoals gebroken glas op te zuigen.
※ Gebruik het product niet voor het opzuigen van kalk, cement, toner, gipspoeder, bloem en andere ultrafijne stoffen.
※ Gebruik het product niet voor het opzuigen van zuur-base-reinigingsvloeistof, waspoeder en andere bijtende vloeistoffen.
※ Gebruik het product niet om ontvlambare en explosieve voorwerpen zoals benzine, alcohol, parfum, verf, enz. op te zuigen.
※ Demonteer de gesloten machine niet en probeer de prestaties van de machine niet te veranderen. Vraag alleen hulp aan het professionele personeel van de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen, anders vormt dit gevaar.
※ Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact als het product lang niet wordt gebruikt.
※ De technische productspecificaties van deze handleiding zijn gebaseerd op resultaten van laboratoriumtests van JIMMY of aangewezen derden. Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor voor definitieve toelichting.