HW9 - Reiniging en onderhoud

Hoofdstuk 1 Montage en demontage van producten

Opmerking: Schakel de elektriciteit uit voordat het product wordt gemonteerd en gedemonteerd.

Montage en demontage van metalen buizen

Steek de metalen buis verticaal in het hoofdgedeelte totdat u een "klik"-geluid hoort. Zorg ervoor dat de metalen buis stevig is vergrendeld.

Om de metalen buis te demonteren, gebruikt u een hard gereedschap om in het ontgrendelingsgat van de handgreep te steken en trekt u ondertussen de metalen buis naar boven. (Afb 1)

Accupack monteren en demonteren

1. Schuif de accu langs de sleuf en druk de accu stevig naar beneden totdat u een "klik"-geluid hoort. De accu is vergrendeld.

2. Druk op de ontgrendelingsknop van de accu en trek de accu in de tegenovergestelde richting van het geheel om de accu te ontgrendelen (behalve het vervangen van de accu hoeft de accu niet vaak te worden verwijderd) (Fig 2)

pic-1
Montage oplaadhouder
Druk de houder 1 en houder 2 in het oplaadstation totdat u een "klik"-geluid hoort. (Afb 3)
pic-2
Plaats de machine op het oplaadstation

Om de machine terug te plaatsen in het oplaadstation, houdt u de handgreep van de machine vast om de machine op te tillen, richt u de oplaadsleuf aan de onderkant van de machine op de oplaadaansluiting op het oplaadstation en plaatst u de machine in het oplaadstation. Om de machine te gebruiken, houdt u de handgreep van de machine vast en tilt u de machine uit het oplaadstation. (Afb 4)

Montage en demontage van vuilwatertanks

Om de vuilwatertank te verwijderen, houdt u de machine met één hand vast en houdt u de vuilwatertank met de andere hand vast, drukt u op de ontgrendelingsknop van de vuilwatertank om de vuilwatertank eruit te trekken.

Om de vuilwatertank te monteren, plaatst u de bodem van de vuilwatertank in het hoofdgedeelte en duwt u de vuilwatertank naar het hoofdgedeelte totdat u een "klik"-geluid hoort. (Figuur 5) Montage en demontage van het borstelrolvenster Om het venster van de borstelrol te verwijderen, houdt u de vergrendeling van het borstelrolvenster vast en trekt u deze omhoog om het venster van de borstelrol te verwijderen.

Om het borstelrolvenster te monteren, lijnt u de clips aan twee zijden van het borstelrolvenster uit met de sleuven aan twee zijden van de vloerkop. Druk het penseelrolvenster naar beneden totdat u een "klik"-geluid hoort. (Figuur 6)

pic-3

Om de borstelrol te demonteren, trekt u de dop van de borstelrol naar buiten om de borstelrol eruit te halen. Om de borstelrol in elkaar te zetten, houdt u de dop van de borstelrol vast en schuift u de borstelrol over de cilinder totdat de borstelrol het einde bereikt. (Figuur 7)

Montage en demontage van schoonwatertanks

Om de schoonwatertank te verwijderen, houdt u de hendel van de schoonwatertank vast en trekt u de schoonwatertank eruit. Om de schoonwatertank in elkaar te zetten, plaatst u de schoonwatertank terug op het mondstuk en lijnt u deze uit met het borstelrolvenster. (Figuur 8)

pic-4

Hoofdstuk 2 Gebruik van het product

pic-5

pic-6

Werking van de machine

Druk in de rechtopstaande kanteltoestand op de aan/uit-knop, druk op de modusknop om te schakelen tussen vloermodus en tapijtmodus. Druk nogmaals op de aan/uit-knop, de hoofdmotor draait 2 seconden, de machine stopt met werken. Wanneer het batterijniveau lager is dan 20%, schakelt de machine automatisch over naar de vloermodus. (Figuur 9)

Notities:

Reinig bij het reinigen van tapijt eerst de vloerkop (zie "Reiniging van de vloerkop") en vervang deze door de tapijtborstelrol (zie "Montage en demontage van borstelrolvenster en borstelrol").

Zorg er bij het reinigen van de vloer voor dat de klep van het borstelrolvenster omhoog is geschoven. (Afb 10)

Zorg er bij het reinigen van het tapijt voor dat de klep van het borstelrolvenster naar beneden is geschoven. (Afb 10)

Bij gebruik van de machine draait de borstelrol normaal. De machine stopt met draaien als deze rechtop wordt geplaatst, het scherm behoudt de oorspronkelijke gebruiksstatus, druk binnen 30 seconden op de aan/uit-knop om het scherm uit te schakelen, als er geen bediening is, stopt de hoofdmotor en wordt uitgeschakeld na 2 seconden draaien, het scherm wordt uitgeschakeld.

Nadat de machine klaar is met gebruik, plaatst u deze verticaal op het oplaadstation om voldoende stroom te garanderen voor het volgende gebruik.

De Functie van de waternevel

Wanneer de machine werkt, drukt u op de watersproeiknop, de sproeimond spuit continu waaiervormig water; Laat de watersproeiknop los om te stoppen met sproeien. Druk binnen een seconde twee keer continu op de watersproeiknop, de sproeimond spuit gedurende 3 seconden waaiervormig water. (Afb 11)

Notities:

De sproeiknop kan niet worden gebruikt in combinatie met de aan/uit-knop of modusknop.

Gebruik de JIMMY-reinigingsoplossing die we leveren om het product schoon te maken. Doe geen hoogschuimoplossing in de reinigingstank, anders ontstaat er tijdens het gebruik te veel schuim, dat in de machine kan doordringen en gevaar kan opleveren.

pic-7

Machine opladen

Sluit de lading aan op de voeding en het oplaadstation, plaats het product in het oplaadstation om het opladen te starten. Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer het volledig is opgeladen.

Notities:

Als het product na aankoop lang niet wordt gebruikt, gebruik dan de adapter die bij het product is geleverd om de batterij binnen elke 3 maanden op te laden.

Laat de oplader niet de hele tijd in het stopcontact zitten om te voorkomen dat kinderen hem per ongeluk aanraken.

Houd de stekker van de oplader en uw handen droog voordat u de oplader in de oplaadstandaard plaatst.

Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op en maak de accu leeg voor het tweede gebruik om de levensduur van de accu te garanderen.

Borstelrol zelfreinigende functie

Voordat u zichzelf reinigt, dient u eerst de vuilwatertank te legen, vervolgens de schoonwatertank met water te vullen en de machine op het oplaadstation te plaatsen. Houd in de oplaadmodus de modusknop 3 seconden lang ingedrukt om naar de zelfreinigende modus te gaan. Druk tijdens het zelfreinigende proces op de aan/uit-knop of modusknop van de hendel om de zelfreinigingsmodus te verlaten en het product naar de oplaadstatus te brengen.

Notities:

Voordat u zichzelf reinigt, moet u ervoor zorgen dat het borstelrolvenster omhoog is geschoven.

Laat de vuilwatertank leeglopen voor en na zelfreiniging.

Wanneer het vermogen lager is dan 10%, kan de machine niet in de zelfreinigende modus gaan. Na een tijdje opladen kan het de zelfreinigende modus uitvoeren. (Afb 12)

Indicator schoonwatertank leeg

Wanneer de schoonwatertank een tekort aan water heeft, kan de machine nog steeds normaal worden gebruikt. Het display " " knippert totdat de machine wordt uitgeschakeld of het scherm rechtop wordt uitgeschakeld om de gebruiker eraan te herinneren water toe te voegen aan de schoonwatertank.

Als bij gebruik van de zelfreinigingsmodus wordt gedetecteerd dat er geen water in de schoonwatertank zit. De zelfreiniging wordt gestopt en gaat automatisch naar de oplaadmodus nadat het aftellen van 10 seconden is afgelopen.

Het display " " knippert totdat de machine van het oplaadstation wordt gehaald, of weer naar de zelfreinigingsmodus gaat of het scherm wordt uitgeschakeld nadat het opladen is voltooid.

Opmerking: Bij het toevoegen van schoon water kunt u de JIMMY-reinigingsoplossing toevoegen die bij het product is uitgerust, de verhouding is ongeveer twee flessen reinigingsoplossing op één volle watertank, de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C.

Vul de schoonwatertank
Vul de schoonwatertank: Nadat u de schoonwatertank hebt verwijderd, opent u de watervulplug, draait u deze opzij om het waterinlaatgat bloot te leggen, giet u schoon water en reinigingsoplossing erin en steekt u de stekker terug in de oorspronkelijke positie en plaatst u de schoonwatertank terug op de vloer. (Figuur 13-14)

pic-9

Indicator vuilwatertank vol

Wanneer de steelstofzuiger detecteert dat de vuilwatertank vol is, stopt de machine. Het display "" knippert en het scherm wordt na 10 seconden uitgeschakeld. Reinig de volle vuilwatertank en plaats deze terug.

Wanneer wordt gedetecteerd dat de vuilwatertank vol is in de zelfreinigende modus, stopt de machine met werken. Het display " " knippert totdat de hele machine van het oplaadstation wordt verwijderd of de vuilwatertank is gereinigd. Reinig de volle vuilwatertank en plaats deze terug.

Indicator voor vastzittende borstelrol

Als de stofzuiger aan het werk is en de borstelrol vastzit, stopt de hele machine. Het display "vloer" en "tapijt" knippert tegelijkertijd gedurende 10 seconden en daarna wordt het scherm uitgeschakeld. Wanneer de stofzuiger in de reinigingsmodus staat en de borstelrol vastzit, stopt de hele machine en. Het display "vloer" knippert totdat de machine van het oplaadstation wordt verwijderd of de borstelrol wordt verwijderd. Reinig het vreemde materiaal dat aan de borstelrol of het haar op de borstelrol is bevestigd (zie "Reiniging en onderhoud van de vloerkopconstructie").

Notities:

Bij het reinigen van de vloerkop, aangezien er wat water in de vuilwatertank kan zitten, dient u eerst de vuilwatertank te verwijderen.

Plaats de machine niet ondersteboven om te voorkomen dat water het gebruik van de machine en de vloerkop beïnvloedt.

Als er water in de machine dringt, start deze dan niet opnieuw om gevaar te voorkomen. Schud het water uit de machine en laat het aan de lucht drogen voor gebruik.

Indicator luchtpad geblokkeerd

Wanneer de rechtopstaande reiniger in de werk- of zelfreinigingsmodus staat en het luchtpad geblokkeerd is, stopt de machine met werken. Het display "vloer" en "tapijt" knippert tegelijkertijd gedurende 10 seconden en dan gaat het scherm uit. Wanneer de rechtopstaande reiniger zelfreinigend is en het luchtpad geblokkeerd is, stopt de machine met werken. De weergave "vloer" en "tapijt" knippert tegelijkertijd totdat de hele machine uit het oplaadstation wordt verwijderd of het luchtpad wordt gereinigd.

Hoofdstuk 3 Reiniging en onderhoud

Notities:

1. HEPA-filter, borstelrol en reinigingsoplossing zijn verkrijgbaar bij distributeurs.

2. Het wordt aanbevolen om de vuilwatertank na gebruik op tijd schoon te maken; Wanneer de hoeveelheid stof te groot is, waardoor HEPA geblokkeerd raakt, is het noodzakelijk om HEPA schoon te maken, indien nodig kan HEPA worden vervangen; Na langdurig gebruik kan de borstelrol verstrikt raken in haar en andere lange onderwerpen, die op tijd moeten worden schoongemaakt.

Reiniging van vuilwatertanks

1. Wanneer de vuilwatertank vol is, knippert de indicator voor de vol-tank van de vuilwatertank op het LED-scherm. De machine stopt onmiddellijk met werken.

2. Nadat u de stofzuiger hebt uitgeschakeld, verwijdert u de vuilwatertank, tilt u de bovenklep van de watertank op en verwijdert u het schuimfilterframe ervan, opent u het klepdeksel van het schuimfilterframe en verwijdert u het schuimfilter. Giet vuil water en vuil in het waterreservoir en was vervolgens het vuilwaterreservoir, het deksel van het waterreservoir, het schuimfilterframe en het schuimfilter. (zie afb. 15)

3. Als er vreemde stoffen in de leiding van de vuilwatertank zitten, kan deze worden gereinigd met de reinigingsborstel.4. Droog de bovenstaande onderdelen na het wassen. En monteer vervolgens alle onderdelen weer in de vuilwatertank.

Notities:

Wanneer de machine niet in gebruik is, moet het bovendeksel van de vuilwatertank worden verwijderd om te luchten om geur te voorkomen.

Nadat de machine klaar is met werken, is het raadzaam om de vuilwatertank onmiddellijk schoon te maken om geur te voorkomen. (zie afb. 16)

Na het reinigen van de bovenklep van de vuilwatertank moet het metalen contactvel op de bovenklep van de vuilwatertank voor gebruik worden drooggeveegd.

pic-10

Reiniging van de vloer

Haal het venster van de borstelrol eruit en trek de borstelrol eruit. Gebruik een droge doek om de behuizing van de borstelrol schoon te vegen en verwijder het haar dat rond de borstelrol verstrikt is geraakt bij het mes. Was het venster van de borstelrol en de borstelrol in schoon water. Monteer na het reinigen de borstelrol en het borstelrolvenster terug naar de machine (de borstelrol kan ook in de accessoirehouder worden geplaatst om te drogen). (Afb 17-18)

Notities:

Was niet de hele kop van de vloer in water of onder kraanwater. Was de kop van de vloer niet in water of onder kraanwater nadat u de borstelrol hebt uitgetrokken. Gebruik geen kraanwater om het luchtpad van de vloerkop te wassen na het verwijderen van de schoonwatertank. Om de componenten niet te beschadigen en het gebruik niet te beïnvloeden.

Als de reiniger niet snel na het reinigen wordt gebruikt, droog dan de vuilwatertank, het deksel van de vuilwatertank, het filter, het filterframe, de borstelrol, het borstelrolvenster, de machine volledig af en monteer de machine voor opslag, om te voorkomen dat de bacteriën zich in de vochtige omgeving voortplanten en geur produceren.

pic-11

Onderhoud en opslag

Schakel de machine uit voordat u gaat schoonmaken.

Veeg de behuizing van de machine schoon met schoon water of een neutraal schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat u de reinigingsdoek uitwringt voordat u gaat vegen om te voorkomen dat er water in de elektrische onderdelen van de machine stroomt.

Het wordt aanbevolen om de vuilwatertank, het filter, de borstelrol en het borstelrolvenster na elk gebruik schoon te maken. De machine stopt met werken als het vuile water de MAX-lijn bereikt. Gelieve de vuilwatertank onmiddellijk leeg te laten lopen. Nadat de geaccumuleerde gebruikstijd van het filter 30-50 uur heeft bereikt (afhankelijk van de filterstatus), vervangt u het filter om te voorkomen dat de prestaties van de machine worden beïnvloed. Filter kan worden gekocht bij de lokale distributeur.

Als de machine lang niet wordt gebruikt, plaats deze dan op een koele en droge plaats, vermijd direct zonlicht of een natte omgeving.

Wanneer u de machine inpakt en opbergt, zorg er dan voor dat u de machine schoonmaakt en alle onderdelen droogt om schade aan de machine te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

Bij het gebruik van apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen.

Waarschuwing

Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik.

Controleer voordat u het product gebruikt of de lokale voltage komt overeen met de voltage gemarkeerd op de voedingsadapter.

Inspecteer het product voor gebruik, stop het gebruik als het product of de adapter beschadigd is.

Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Gebruik dit product niet als speelgoed. Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Zorg goed voor kinderen en zorg ervoor dat ze dit product niet als speelgoed beschouwen.

Raak de stekker niet aan met natte handen.

Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen om vallen te voorkomen.

Gebruik of demonteer of vervang geen enkel onderdeel als er schade is aan het netsnoer, de stekker, de batterij of geleidende onderdelen. Demontage of vervanging van de componenten door uzelf kan elektrische schokken of brand veroorzaken. JIMMY neemt geen verantwoordelijkheid. Eenmaal beschadigd, moet het product worden gerepareerd of vervangen door JIMMY, de distributeur van JIMMY of een gekwalificeerd persoon die door JIMMY is aangewezen om letsel te voorkomen.

Laad alleen op met de adapter die door JIMMY is gespecificeerd.

Gebruik alleen de door JIMMY gespecificeerde accu's. Het gebruik van een andere accu kan explosies, letsel en/of productschade veroorzaken.

Als het product niet werkt in overeenstemming met de instructies, ernstig wordt geraakt, van een hoogte valt, beschadigd is of in het water valt, gebruik het dan niet en neem contact op met JIMMY of JIMMY-distributeur.

Gebruik alleen door JIMMY gespecificeerde vervangende onderdelen of hulpstukken.

Trek of druk niet aan de kabel. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Plaats de kabel niet in een gesloten deur en trek hem niet door een scherpe rand of hoek. Houd de kabel uit de buurt van het loopgebied. Gebruik het product niet via de kabel.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt of voordat u het repareert.

Sleep niet aan het snoer of draagsnoer om het product te verplaatsen en gebruik het snoer niet als handvat.

Het product is een oplaadbaar elektrisch apparaat. Laat de machine niet onbeheerd draaien

Verwijder de accu wanneer het product is schoongemaakt, gerepareerd of lang niet heeft geduurd.

Kom niet in de buurt van het verwarmingstoestel en stel het niet langdurig bloot aan de zon, om te voorkomen dat oververhitting vervorming van de behuizing veroorzaakt.

Houd voorwerpen die het luchtpad kunnen belemmeren uit de luchtinlaat en -uitlaat om oververhitting van de machine te voorkomen.

Het hoofdgedeelte en de vloerkop van het product hebben elektrische componenten en kunnen niet onder water worden gewassen.

Reinig of demonteer de afdekking van de borstelrol of borstelrol niet wanneer de machine is ingeschakeld of aan het werk is om letsel te voorkomen.

Gebruik het product niet om brandende voorwerpen zoals brandende houtskool of sigaretten enz. op te zuigen.

Gebruik het product niet om scherpe voorwerpen zoals gebroken glas op te zuigen.

Gebruik het product niet voor het opzuigen van kalk, cement, toner, gipspoeder, bloem en andere ultrafijne stoffen.

Gebruik het product niet om zuur-base reinigingsvloeistof, waspoeder en andere bijtende vloeistoffen op te zuigen.

Gebruik het product niet om ontvlambare en explosieve voorwerpen zoals benzine, alcohol, parfum, verf, enz. op te zuigen.

Demonteer de gesloten machine niet en probeer de prestaties van de machine niet te veranderen. Vraag alleen hulp aan het professionele personeel van de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen, anders vormt dit gevaar.

Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact als het product lang inactief is.

De technische productspecificaties van deze handleiding zijn gebaseerd op resultaten van laboratoriumtests van JIMMY of aangewezen derden. Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor voor definitieve toelichting.

Over het gebruik van het product

Dit product is geschikt voor harde vloeren in een binnenomgeving, inclusief gewaxte vloeren, rubberen vloeren, tegelvloeren en verzegelde houten vloeren, massief houten vloeren en andere vlakke oppervlakken, gebruik van het product op een onvlakke ondergrond bereikt mogelijk niet het beste effect.

Schakel de machine niet in voordat de vuilwatertank en de schoonwatertank volgens de instructies op hun plaats zijn gemonteerd.

Schud het product niet op en neer en botst niet met geweld om te voorkomen dat er vuil water in de motor stroomt; Wanneer het product is ingeschakeld, mag u de machine niet optillen of op en neer dragen, en het product niet opzij kantelen of plat op de grond leggen om te voorkomen dat vuil water in de motor stroomt.

Laat het product niet te lang draaien terwijl de vlotter de luchtinlaat blokkeert om schade te voorkomen.

Reinig na gebruik van het product de vuilwatertank, zuigmond, luchtpad en bewaar deze op een geventileerde en droge plaats. Een natte plaats heeft invloed op de isolatie en levensduur van elektrische apparaten.

Over reinigingsoplossing

Een grote hoeveelheid reinigingsoplossing die in de motor terechtkomt, kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Meng de oplossing met schoon water volgens de instructies (de verhouding tussen oplossing en schoon water is 1:50). Het wordt aanbevolen om de meegeleverde reinigingsoplossing te gebruiken. Gebruik geen reinigingsoplossing die zure, alkalische, alcoholische oplossing of stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu.

Houd de reinigingsoplossing buiten het bereik van kinderen. Als er een oplossing in de ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk met schoon water. Als een oplossing per ongeluk wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk medische hulp.

Vuil water en de afvoer van oplossingen moeten voldoen aan de plaatselijke milieuvoorschriften.

Over het weggooien van de batterij

De batterij in het product bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Haal de accu uit het product voordat u deze weggooit.

Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de accu verwijdert.

Behandel de afgedankte accu veilig en op de juiste manier. Plaats het niet in vuur, water of aarde.

Als de weggegooide batterij lekt en vervuiling van huid of kleding veroorzaakt, was dan met schoon water en raadpleeg onmiddellijk medische hulp