JV12 - Reiniging en onderhoud

Reiniging van de stofbak

1.Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en til omhoog (Fig 1).

2. Houd de stofbeker en het deksel van de stofbeker afzonderlijk vast, draai het deksel van de stofbeker tegen de klok in (Fig 2), verwijder het uit de stofbeker om het schoon te maken (Fig. 3).

3. Tik niet op het filter aan de achterkant in geval van verstopping van het filter (Fig. 4).

4. Reinig het metalen cycloonfilter met de bijgevoegde miniborstel (Fig 5).

5. Na het reinigen van de stofbeker, draai de cycloon (volgens de pijl in figuur 5), scheid de dubbele cycloonafdekking, dubbele cycloonbovenafdekking en binnencycloon om schoon te maken (figuur 6).

6. na het reinigen, assembleren onderdelen in omgekeerde volgorde. Mis het filter niet, ontbrekende filter kan productstoringen veroorzaken. Opmerking: gebruik water of neutrale reagentia om de stofbeker regelmatig te reinigen. Zorg ervoor dat het filter en de stofbeker vaak zijn. Zorg ervoor dat het filter en de stofbeker volledig droog zijn voor een ander gebruik.

1

2

Bordrolreiniging

Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, draai de vergrendelknop met een muntschroevendraaier of een platte schroevendraaier van vergrendelde positie naar ontgrendelingspositie (Fig 7) om het deksel en de rolborstel te verwijderen om schoon te maken (Fig 8).


Na het schoonmaken van de brush roll, klikt u eerst de kant van het zeskant in de basis en drukt u op de andere kant. Installeer het deksel in de omgekeerde volgorde van verwijderen (Fig 9) .


Opmerking: Schakel om veiligheidsredenen de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de brushroll reinigt.

UV licht schoonmaken en onderhoud

Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact
Snoer en verwijder het UV-lampdeksel (Fig 10) met een kruisschroevendraaier, veeg de UV-lamp schoon met een droge doek.

Na het reinigen, monteer onderdelen terug in omgekeerde volgorde.

Opmerking: om veiligheidsredenen moet u de machine uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u UV-licht reinigt in geval van een elektrische schok.

5

Onderhoud en opslag

 • ※ Reinig de stofbeker en het filter na elk gebruik voor verder gebruik. Het wordt aanbevolen om een filter te vervangen na 30-50 uur werktijd (afhankelijk van de specifieke situatie) voor beter gebruik.
 • ^ Elk papier, loodglas, plastic zal het effect van UV-licht sterk beïnvloeden. Veeg en reinig de UV-lichtbuis regelmatig voor beter gebruik.
 • ※ Raak de UV-lichtbuis niet aan, omdat vuil het UV-lichteffect beïnvloedt.

Waarschuwingen

 • ※ Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik. Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
 • ※ Houd dit product buiten het bereik van speciale individuen zoals kinderen zonder toezicht van een volwassene.
 • ※ Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen en sleep het snoer niet om de machine te verplaatsen in geval van beschadiging van het snoer.
 • ※ Gebruik dit product niet om water of nat stof schoon te maken. Gebruik het niet op vochtige plaatsen (zoals badkamer, toilet, wasruimte, enz.) Om storing te voorkomen.
  Dit product kan ALLEEN gebruiken voor het schoonmaken van textiel zoals matrassen, dekens, kussens, banken, enz.
 • ■ Plaats de machine niet in de buurt van verwarmingstoestellen en stel deze niet bloot aan direct zonlicht in geval van brandgevaar.
 • ※ Om veiligheidsredenen, gelieve het product niet te gebruiken om hete voorwerpen zoals koolstof, sigarettenpeuken, scherpe voorwerpen zoals gebroken glas, corrosieve vloeistoffen, brandbare en explosieve materialen zoals benzine en alcohol schoon te maken. Anders kan het productschade of brand veroorzaken.
 • ^ Bedien deze machine niet met geblokkeerde aanzuigpoort in geval van productschade.
 • ※ Verwijder het hoesje van de borstelrol niet en duw het deksel niet naar buiten wanneer de machine om veiligheidsredenen is ingeschakeld.
 • ^ Het product heeft UV-licht, om veiligheidsredenen, kijk niet naar de onderkant van de machine wanneer de stroom is ingeschakeld in het geval van ultraviolette stralen die schadelijk zijn.
 • ※ Pas dit product niet toe op planten. Overmatig gebruik van UV kan schade aan het object veroorzaken. Ga NIET op dit product zitten in geval van persoonlijk letsel en productschade.
 • Schrap de stroombron in onderhoud of off-service.
 • ※ Als de UV-beschermende lampenkap stoffig is om UV-licht altijd aan te doen, om veiligheidsredenen, moet u deze afvegen met schone mope.
 • ※ Schakel de aan/uit-schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact als de machine moet worden stilgelegd. Haal de stekker niet uit het stopcontact met een vochtige hand in geval van een elektrische schok.
 • ^ Als het netsnoer beschadigd is, vraag dan om professionele hulp van de fabrikant en andere professionals om veiligheidsredenen.