JV35 - Reiniging en onderhoud

Bemerken:

1. Filters zijn verkrijgbaar bij dealers.

2. Het wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken. Wanneer het filter verstopt is door overmatige stofophoping, moet het worden gereinigd en indien nodig worden vervangen.


Reiniging van de stofbak

1.Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en til omhoog (Figuur 1).

2.Draai het stofdeksel tegen de klok in (Figuur 2) en verwijder het uit de stofbak om het schoon te maken (Figuur 3).

3.Do Tik het filter niet achteruit in geval van stofverstopping. Reinig het filter en de cycloon regelmatig voor een beter gebruik. (Figuur 4)

4. Draai de HEPA-houder om HEPA te verwijderen voor reiniging. HEPA moet volledig droog zijn voordat het opnieuw wordt gebruikt.4.Monteer de onderdelen na het reinigen in omgekeerde volgorde. Mis het filter niet, het ontbreken van een filter kan productstoringen veroorzaken.


Let op: gebruik water of neutrale reagentia om de stofbak schoon te maken en veeg af met droge doeken. Het filter kan niet worden gewassen. Zorg ervoor dat het filter en de stofbak volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt.

Borstelrol Reiniging

Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact, draai de vergrendelknop met een munt- of platte schroevendraaier vanuit de vergrendelde positie om de ontgrendelingspositie te ontgrendelen (Figuur 5) om het deksel en de rolborstel te verwijderen (Figuur 6). Klik na het reinigen eerst de kant van het zeskantige tandwiel in de basis (Figuur 7) en druk op de andere kant (Figuur 8). Installeer het deksel in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Let op: Schakel om veiligheidsredenen de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de borstelrol schoonmaakt.

Onderhoud van UV-licht

Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact, veeg het UV-licht af met droge doeken.

Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u UV-licht reinigt in geval van een elektrische schok.

Waarschuwt

※ Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door en bewaar deze op de juiste manier voor toekomstig gebruik.
※ Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
※ Zet de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact als de machine inactief moet worden gebruikt. Trek de stekker niet uit het stopcontact met vochtige handen in geval van een elektrische schok. Schakel de stroombron uit tijdens onderhoud of buiten gebruik.
※ Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen en sleep het snoer niet om de machine te verplaatsen in geval van beschadiging van het snoer.
※ Gebruik het product om veiligheidsredenen niet voor het reinigen van hete voorwerpen zoals koolstof, sigarettenpeuken, scherpe voorwerpen zoals gebroken glas, bijtende vloeistoffen, ontvlambare en explosieve materialen zoals benzine en alcohol. Anders kan dit productschade of brand veroorzaken.
※ Gebruik dit product niet voor het reinigen van water of nat stof. Gebruik het niet op vochtige plaatsen (zoals badkamer, toilet, wasruimte, enz.) om storingen te voorkomen.
※ Plaats de machine niet in de buurt van verwarmingstoestellen en stel hem niet bloot aan direct zonlicht in geval van brandgevaar.
※ Houd dit product buiten het bereik van speciale personen zoals kinderen zonder toezicht van een volwassene.
※ Gebruik deze machine niet met een geblokkeerde aanzuigopening in geval van productschade.
※ Het product heeft UV-licht, kijk om veiligheidsredenen niet naar de onderkant van de machine wanneer de stroom is ingeschakeld in geval van schade door ultraviolette stralen.
※ Breng dit product niet aan op planten. Overmatig gebruik van UV kan schade aan voorwerpen veroorzaken.
※ Ga NIET op dit product zitten in geval van persoonlijk letsel en productschade.
※ Verwijder om veiligheidsredenen de afdekking van de borstelrol niet en forceer de afdekking niet naar buiten wanneer de machine is ingeschakeld.
※ Dit product kan ALLEEN worden gebruikt voor het reinigen van textiel zoals matrassen, dekens, kussens, banken, enz.
※ Als het netsnoer beschadigd is, vraag dan om veiligheidsredenen professionele hulp van de fabrikant en andere professionals.