JV65 - Reinigen en vervangen van onderdelen

OPMERKINGEN

※ HEPA-filter is te koop bij lokale stofzuigerdistributeurs.

※ Het wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken; Wanneer de stofbak vol is of het HEPA-filter verstopt is, moet deze worden schoongemaakt en indien nodig worden vervangen. De borstelrol van de floorhead kan na langdurig gebruik verstrikt raken in haar, deze moet op tijd worden schoongemaakt om de stofzuiger efficiënter te laten werken.

Stofbak schoonmaken

1.Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak, draai en verwijder de stofbak in de richting van de pijl. (Foto 1)

1

2

2. Til de cyclooneenheid eruit en leeg het stof in de stofbak. (Foto 2)

Schoon filtersysteem

1.Houd de HEPA vast en draai in de richting van de pijl van foto 16. HEPA uitschakelen; Draai de cycloon in de richting van de pijl om de cyclooneenheid eruit te halen. Reinig of was de HEPA, het schuimfilter, de cyclonen. (Foto 3)

3 - 700

4

Als HEPA en schuimfilter worden gewassen, moeten ze volledig worden gedroogd om opnieuw te worden gebruikt. (Vervang indien nodig). Monteer na het reinigen alle onderdelen in de tegenovergestelde richting als demontage. (Foto 4)

Aandacht:

HEPA en schuimfilter moeten volledig droog zijn voor montage.

Elektrische borstelrol schoonmaken

Haal de borstelrol eruit zoals foto 18 om de borstelrol schoon te maken.

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de borstelrol, de borstelrol zal automatisch naar buiten stoten.

2.Verwijder een kant van de borstelrol in dezelfde richting als op de afbeelding, waarna de borstelrol kan worden verwijderd om schoon te maken.

3. Na het reinigen en terugplaatsen, zet u het weer in omgekeerde volgorde in elkaar. (Foto 5)

5

6

Opslag van stofzuiger

Demonteer de elektrische vloerkop en metalen buis

Wanneer u de stofzuiger opbergt of schoonmaakt, drukt u op de ontgrendelingsknop van de elektrische vloerkop en trekt u de metalen buis omhoog. (Afbeelding 6)

Demonteer de handstofzuiger en metalen buis

Houd de handheld vast, druk op de ontgrendelingsknop van de metalen buis en trek deze eruit. (Foto 7)

Opslag van machines

Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, pak hem dan goed in en bewaar hem op een koele en droge plaats, vermijd direct zonlicht of een vochtige omgeving.

7

Veiligheidsvoorschriften

※ Deze stofzuiger is ontworpen voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor commerciële of andere doeleinden.
※ Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door, bewaar deze op de juiste manier en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
※ Plaats de stofzuiger niet in de buurt van vuur of andere faciliteiten met hoge temperaturen.
※ Gebruik of bewaar de machine niet onder extreem slechte omstandigheden, bijvample, extreme temperaturen. Het wordt aanbevolen om het binnenshuis te gebruiken tussen de temperatuur van 5 °C en 40 °C. Bewaar de machine op een droge plaats en vermijd direct zonlicht.
※ Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik of na lange opslag
※ Voordat u de stofzuiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de borstelrol is gemonteerd, anders kan dit leiden tot verstopping van de motorventilator, waardoor de motor doorbrandt.
※ Gebruik de stofzuiger niet om wasmiddel, olie, glasslakken, naalden, sigarettenas, nat stof, water, lucifers, enz. op te zuigen.
※ Gebruik het vacuüm niet om kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder, muurpoeder of grote voorwerpen zoals papieren ballen op te zuigen, anders veroorzaakt dit storingen zoals verstopping en doorbranden van de motor.
※ Vermijd verstopping van de luchtinlaat of borstelrol, dit kan motorstoringen veroorzaken.
※ Steek uw hand of voet niet in de inlaat van de vloerkop om lichamelijk letsel te voorkomen.
※ Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in de machine om kortsluiting te voorkomen en de machine te laten doorbranden.
※ Als de borstelrol niet werkt, controleer dan of de borstelrol verstrikt is geraakt in haar of andere lange vezels, maak deze op tijd schoon.
※ Als u de machine voor langere tijd opbergt, zorg er dan voor dat de accu volledig is opgeladen voordat u de machine opbergt en laad de machine ten minste om de drie maanden op.
※ Trek de stekker uit het stopcontact om de machine schoon te maken of te repareren. Houd de oplader vast wanneer u deze aansluit of loskoppelt en trek niet aan het oplaadsnoer.
※ Gebruik een droge doek om de machine schoon te maken. Vloeistoffen zoals benzine, alcohol, lakverdunner veroorzaken barsten of kleurvervaging en kunnen niet worden gebruikt.
※ Als de machine niet werkt nadat deze volledig is opgeladen, moet deze worden gecontroleerd en gerepareerd in ons aangewezen kantoor, demonteer de machine niet zelf.
※ Afgedankte machine bevat batterijen. Ze moeten veilig worden gerecycled. Gooi ze niet willekeurig weg.
※ Als er schade aan het netsnoer is, moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, het reparatiebureau of de professionele persoon.