JV83 - Reinigen en vervangen van onderdelen

OPMERKINGEN

※ HEPA-filter is te koop bij lokale stofzuigerdistributeurs.

※ Het wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken; Wanneer de stofbak vol is of het HEPA-filter verstopt is, moet deze worden schoongemaakt en indien nodig worden vervangen. De elektrische borstelrol kan na langdurig gebruik verstrikt raken in het haar. Het moet op tijd worden schoongemaakt om de stofzuiger efficiënter te laten werken.

Stofbak en filtersysteem reinigen

Reinig de stofbak

Trek de aan/uit-knop van de stofbak naar beneden om
Dump stof in de stofbak. (Afbeelding 1&2)

1-2

3

Druk hard op de ontgrendelingsknop van de stofbak, houd het hoofdgedeelte met de rechterhand stil, draai de stofbak in de richting die op de afbeelding wordt weergegeven, verwijder de stofbak van het hoofdgedeelte om de stofbak verder schoon te maken. (Afbeelding 3)

Schoon filtersysteem

Houd het hoofdgedeelte vast, breng de HEPA naar boven zoals weergegeven op de afbeelding, haal de HEPA eruit, verwijder vervolgens het cycloonsysteem van klasse 2 en maak ze schoon. (Afbeelding 4)

4

5-6

Bevestig de HEPA-inlaat, draai het HEPA-deksel in dezelfde richting als op de afbeelding, scheid het HEPA-deksel van de inlaat

HEPA, die gemakkelijk kan worden gereinigd. Na het reinigen en drogen weer monteren. (Foto 5 & 6)

Elektrische borstelrol schoonmaken

Gebruik uw vinger om de knop van de borstelrol los te laten, verwijder de zijklep van de borstelrol.

1.Verwijder een kant van de borstelrol in dezelfde richting als op de afbeelding, waarna de borstelrol kan worden verwijderd om schoon te maken.

2. Zet het na het reinigen en vervangen weer in elkaar.
(Foto 7 & 8)

7-8

9

Opslag van stofzuiger

Demonteer de elektrische vloerkop en metalen buis

Wanneer u de stofzuiger opbergt of schoonmaakt, drukt u op de ontgrendelingsknop van de elektrische vloerkop en trekt u de metalen buis omhoog. (Afbeelding 9)

Pak de accu uit

Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij, haal de batterij eruit. Doe de accu in een plastic zak en plaats deze op een droge plaats. (Foto 10)

10

11

Demonteer de handstofzuiger en metalen buis

Bevestig eerst de handheld, druk op de ontgrendelingsknop van de metalen buis en trek deze eruit. (Foto 11)

Veiligheidsvoorschriften

※ Deze stofzuiger is ontworpen voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor commerciële of andere doeleinden.
※ Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door, bewaar deze op de juiste manier en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
※ Plaats de stofzuiger niet in de buurt van vuur of andere faciliteiten met hoge temperaturen.
※ Gebruik of bewaar de machine niet onder extreem slechte omstandigheden, bijvample, extreme temperaturen. Het wordt aanbevolen om het binnenshuis te gebruiken tussen de temperatuur van 5 °C en 40 °C. Bewaar de machine op een droge plaats en vermijd direct zonlicht.
※ Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik of na lange opslag
※ Voordat u de stofzuiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de borstelrol is gemonteerd, anders kan dit leiden tot verstopping van de motorventilator, waardoor de motor doorbrandt.
※ Gebruik de stofzuiger niet om wasmiddel, olie, glasslakken, naalden, sigarettenas, nat stof, water, lucifers, enz. op te zuigen.
※ Gebruik het vacuüm niet om kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder, muurpoeder of grote voorwerpen zoals papieren ballen op te zuigen, anders veroorzaakt dit storingen zoals verstopping en doorbranden van de motor.
※ Vermijd verstopping van de luchtinlaat of borstelrol, dit kan motorstoringen veroorzaken.
※ Steek uw hand of voet niet in de inlaat van de vloerkop om lichamelijk letsel te voorkomen.
※ Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in de machine om kortsluiting te voorkomen en de machine te laten doorbranden.
※ Als de borstelrol niet werkt, controleer dan of de borstelrol verstrikt is geraakt in haar of andere lange vezels, maak deze op tijd schoon.
※ Als u de machine voor langere tijd opbergt, zorg er dan voor dat de accu volledig is opgeladen voordat u de machine opbergt en laad de machine ten minste om de drie maanden op.
※ Trek de stekker uit het stopcontact om de machine schoon te maken of te repareren. Houd de oplader vast wanneer u deze aansluit of loskoppelt en trek niet aan het oplaadsnoer.
※ Gebruik een droge doek om de machine schoon te maken. Vloeistoffen zoals benzine, alcohol, lakverdunner veroorzaken barsten of kleurvervaging en kunnen niet worden gebruikt.
※ Als de machine niet werkt nadat deze volledig is opgeladen, moet deze worden gecontroleerd en gerepareerd in ons aangewezen kantoor, demonteer de machine niet zelf.
※ Wanneer u de machine weggooit, drukt u op de knop om de accu te ontgrendelen, verwijdert u de accu, zorgt u ervoor dat de machine is losgekoppeld van de stroom en op de juiste manier wordt behandeld. Niet in vuurwater of aarde gooien.
※ Als de batterijvloeistoflekkage uw huid of kleding raakt, was deze dan met water, als er enig ongemak is, ga dan onmiddellijk naar het ziekenhuis.
※ Gebruik geen niet-originele accu's, om schade aan de machine en veiligheidsproblemen te voorkomen.
※ Vermijd het gebruik van de stofzuiger om gemakkelijk blokkeerbare dingen op te zuigen, zoals: plastic zakken, snoeppapier, groot stuk papier, dat de functie kan beïnvloeden en zelfs een storing in het werk kan veroorzaken. Reinig de vreemde voorwerpen op de vloerkop op tijd, dan werkt het normaal. Het afgedankte batterijpakket moet veilig worden gerecycled, niet zomaar weggooien.