JV85 - Reinigen en vervangen van onderdelen

OPMERKINGEN

※ HEPA-filter is beschikbaar voor verkoop bij lokale stofzuigerdistributeurs.

※ Het wordt aanbevolen om de stofbeker na elk gebruik te reinigen; Wanneer de stofbeker vol is of het HEPA-filter verstopt is, moet deze worden gereinigd en indien nodig worden vervangen. Een elektrische borstelrol op de vloerkop kan na langdurig gebruik verstrikt raken in het haar. Het moet op tijd worden schoongemaakt om het vacuüm efficiënter te laten werken.

Schone stofbeker en filtersysteem

1. Druk het bodemdeksel van de stofbeker naar beneden, open de stofbeker en gooi stof in de prullenbak.

2. Houd het HEPA-deksel vast en draai tegen de klok in, verwijder de HEPA-assemblage uit de handstofzuiger voor reiniging.

3. Houd de bovenkant van de cycloonassemblage vast en draai tegen de klok in, verwijder de cycloonassemblage uit de handstofzuiger voor reiniging.

4. Als HEPA gewassen moet worden, houd dan de HEPA vast en draai met de klok mee, verwijder deze van het HEPA-deksel om te wassen.
HEPA moet volledig droog voor hergebruik.

5. Monteer na het reinigen de onderdelen terug in de tegenovergestelde volgorde van demontage.

Clean dust cup and filtration system

5

Schone borstelrol

1. Verplaats de penseelrolontgrendelingsknop in de richting van de pijl, verwijder het zijdeksel.

2. Verwijder het ene uiteinde van de borstelrol en haal het uit het mondstuk voor reiniging.

3. Na het reinigen of vervangen van de borstelrol, monteert u deze terug in tegengestelde volgorde van demontage.

6

Opslag van stofzuiger

Demontage van het batterijpakket

Druk op de ontgrendelknop van de batterij, verwijder het batterijpakket in de pijlrichting en plaats de batterij in een plastic zak en bewaar deze op een droge plaats.

Opslag van hoofdlichaam

Wanneer het vacuüm lang stationair is, verwijder de batterij, pak de machine in en bewaar het op een koele en droge plaats, zet niet in direct zonlicht of vochtig milieu.

Veiligheidsnotities

※ Deze stofzuiger is ontworpen voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor commerciële of andere doeleinden.
※ Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door, bewaar deze op de juiste manier en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
※ Zet het vacuüm niet dicht bij brand of andere hoge temperatuurfaciliteit.
※ Gebruik of bewaar de machine niet onder extreme slechte omstandigheden, bijvoorbeeld extreme temperatuur. Het wordt aanbevolen om het binnenshuis te gebruiken tussen de temperatuur van 5 ° C tot 40 ° C. Bewaar de machine op een droge plaats en vermijd direct zonlicht.
※ Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik of na lange opslag
※ Voordat u het vacuüm gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de brushroll wordt geassembleerd, anders kan dit leiden tot blokkering van de motorventilator, waardoor de motor doorbrandt.
※ Gelieve te gebruiken niet het vacuüm om detergent, olie, glasslakken, naald, sigarettenas, nat stof, water, matches, enz. op te nemen.
※ Gelieve te gebruiken het vacuüm niet om uiterst kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder, muurpoeder, of grote voorwerpen zoals document ballen op te nemen, anders zal het storingen zoals blokkering en motorburn veroorzaken.
※ Vermijd verstopping van de luchtinlaat of borstelrol, dit kan motorische storingen veroorzaken.
^ Plaats uw hand of voet niet in de inlaat van de vloerkop om pijn in het lichaam te voorkomen.
※ Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in de machine om kortsluiting te vermijden om de machine uit te branden.
※ Als de borstelrol niet werkt, controleer dan of de borstelrol verstrikt is in haar of andere lange vezels, maak deze op tijd schoon.
※ Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de machine opslaat en laad de machine ten minste om de drie maanden op.
※ Haal de stekker uit het stopcontact om de machine schoon te maken of te repareren. Houd de oplader vast tijdens het aansluiten of loskoppelen en trek niet aan het oplaadsnoer.
※ Gebruik een droge doek om de machine schoon te maken. Vloeistoffen zoals benzine, alcohol, lakverdunner veroorzaken scheur of kleurvervaging en kunnen niet worden gebruikt.
※ Als de machine niet werkt nadat deze volledig is opgeladen, moet deze worden gecontroleerd en gerepareerd in ons aangewezen kantoor. Demonteer de machine niet alleen.
※ Wanneer u de machine weggooit, drukt u op de knop om het batterijpakket los te maken, haalt u het batterijpakket eruit, zorgt u ervoor dat de machine is losgekoppeld van stroom en correct wordt behandeld. Gooi niet in vuurwater of grond.
※ Als de lekkage van de batterijvloeistof uw huid of kleding raakt, was deze dan met water, als er ongemak is, ga dan onmiddellijk naar het ziekenhuis.
※ Gebruik geen niet-originele batterijverpakking, vermijd machineschade en veiligheidsproblemen.
Vermijd om de stofzuiger te gebruiken om gemakkelijk blokkeerbare dingen op te nemen, zoals: plastic zakken, snoeppapier, groot stuk papier, dat de functie zou kunnen beïnvloeden, zelfs mislukking van het werken veroorzaken. Maak het vreemde materiaal op de vloer op tijd schoon, dan zal het normaal werken. Het weggegooide batterijpakket moet veilig worden gerecycled, niet terloops worden weggegooid.