JV85 Pro - Reinigen en vervangen van onderdelen

OPMERKINGEN

※ HEPA-filter is te koop bij lokale stofzuigerdistributeurs.

※ Het wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken; Wanneer de stofbak vol is of het HEPA-filter verstopt is, moet deze worden schoongemaakt en indien nodig worden vervangen. De elektrische borstelrol kan na langdurig gebruik verstrikt raken in het haar. Het moet op tijd worden schoongemaakt om de stofzuiger efficiënter te laten werken.

Reinig de stofbak en het filtersysteem

1. Druk de bodemafdekking van de stofbak naar beneden, open de stofbak en gooi het stof in de prullenbak.

2. Houd het HEPA-deksel vast en draai tegen de klok in, verwijder de HEPA-eenheid van de kruimeldief om schoon te maken.

3. Houd de bovenkant van de cyclooneenheid vast en draai tegen de klok in, verwijder de cyclooneenheid van de handstofzuiger om deze schoon te maken.

4. Als HEPA moet worden gewassen, houdt u de HEPA vast en draait u deze met de klok mee, verwijder deze van het HEPA-deksel om te wassen. HEPA moet volledig droog zijn voordat het opnieuw wordt gebruikt.

5. Monteer de onderdelen na het reinigen weer in de tegenovergestelde volgorde van demontage.

Borstelrol reinigen

(1) Beweeg de ontgrendelingsknop van de borstelrol in de richting van de pijl om de zijklep te verwijderen.

(2) Verwijder het ene uiteinde van de borstelrol en haal deze uit het mondstuk om schoon te maken.

(3) Na het reinigen of vervangen van de borstelrol, monteert u deze weer in de tegenovergestelde volgorde van demontage.

Opslag van stofzuiger

Demontage van de accu

Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij, verwijder de batterij in de richting van de pijl en plaats de batterij in een plastic zak en bewaar deze vervolgens op een droge plaats.

Opslag van het hoofdgedeelte

Als de stofzuiger lang inactief is, verwijder dan de batterij, pak de machine in en bewaar deze op een koele en droge plaats, niet in direct zonlicht of een vochtige omgeving.

Veiligheidsvoorschriften

※ Deze stofzuiger is ontworpen voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor commerciële of andere doeleinden.
※ Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door, bewaar deze op de juiste manier en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
※ Plaats de stofzuiger niet in de buurt van vuur of andere faciliteiten met hoge temperaturen.
※ Gebruik of bewaar de machine niet onder extreem slechte omstandigheden, bijvample, extreme temperaturen. Het wordt aanbevolen om het binnenshuis te gebruiken tussen de temperatuur van 5 °C en 40 °C. Bewaar de machine op een droge plaats en vermijd direct zonlicht.
※ Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik of na lange opslag
※ Voordat u de stofzuiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de borstelrol is gemonteerd, anders kan dit leiden tot verstopping van de motorventilator, waardoor de motor doorbrandt.
※ Gebruik de stofzuiger niet om wasmiddel, olie, glasslakken, naalden, sigarettenas, nat stof, water, lucifers, enz. op te zuigen.
※ Gebruik het vacuüm niet om kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder, muurpoeder of grote voorwerpen zoals papieren ballen op te zuigen, anders veroorzaakt dit storingen zoals verstopping en doorbranden van de motor.
※ Vermijd verstopping van de luchtinlaat of borstelrol, dit kan motorstoringen veroorzaken.
※ Steek uw hand of voet niet in de inlaat van de vloerkop om lichamelijk letsel te voorkomen.
※ Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in de machine om kortsluiting te voorkomen en de machine te laten doorbranden.
※ Als de borstelrol niet werkt, controleer dan of de borstelrol verstrikt is geraakt in haar of andere lange vezels, maak deze op tijd schoon.
※ Als u de machine voor langere tijd opbergt, zorg er dan voor dat de accu volledig is opgeladen voordat u de machine opbergt en laad de machine ten minste om de drie maanden op.
※ Trek de stekker uit het stopcontact om de machine schoon te maken of te repareren. Houd de oplader vast wanneer u deze aansluit of loskoppelt en trek niet aan het oplaadsnoer.
※ Gebruik een droge doek om de machine schoon te maken. Vloeistoffen zoals benzine, alcohol, lakverdunner veroorzaken barsten of kleurvervaging en kunnen niet worden gebruikt.
※ Als de machine niet werkt nadat deze volledig is opgeladen, moet deze worden gecontroleerd en gerepareerd in ons aangewezen kantoor, demonteer de machine niet zelf.
※ Wanneer u de machine weggooit, drukt u op de knop om de accu te ontgrendelen, verwijdert u de accu, zorgt u ervoor dat de machine is losgekoppeld van de stroom en op de juiste manier wordt behandeld. Niet in vuurwater of aarde gooien.
※ Als de batterijvloeistoflekkage uw huid of kleding raakt, was deze dan met water, als er enig ongemak is, ga dan onmiddellijk naar het ziekenhuis.
※ Gebruik geen niet-originele accu's, om schade aan de machine en veiligheidsproblemen te voorkomen.
※ Vermijd het gebruik van de stofzuiger om gemakkelijk blokkeerbare dingen op te zuigen, zoals: plastic zakken, snoeppapier, groot stuk papier, dat de functie kan beïnvloeden en zelfs een storing in het werk kan veroorzaken. Reinig de vreemde voorwerpen op de vloerkop op tijd, dan werkt het normaal. Het afgedankte batterijpakket moet veilig worden gerecycled, niet zomaar weggooien.