JW31 - Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud van het product

Opmerking: Verwijder de batterij voordat u de apparatuur reinigt.

1. Reinig de slangadapter regelmatig om te voorkomen dat de waterinlaat wordt geblokkeerd.

Gebruik de sleutel om de slangadapter los te koppelen en het filter te verwijderen om deze schoon te maken.

2. Reinig de slangfilter regelmatig om te voorkomen dat de slanginlaat wordt geblokkeerd.

Draai de afdekking van de slangfilter om los te komen van de slang, haal het slangfilter eruit en maak het schoon.

Opslag
Vóór opslag al het water volledig uit de machine en de slang leeglopen. Verwijder het batterijpakket en de multi-sproeikop/verlengingslans en slang.

Opmerking:
1. Bewaar het batterijpakket afzonderlijk op een droge plaats. Bewaar het niet in de auto of op een warme plaats.
Bewaar de apparatuur op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor productveiligheid

13 Waarschuwing: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
※ Plaats dit apparaat niet in de buurt van vuur of andere hogetemperatuurvoorzieningen.
※ Stel het batterijpakket niet bloot aan hitte of brand.
※ Vermijd opslag in direct zonlicht.
※ Stel het batterijpakket niet bloot aan een mechanische schok.
※ Een batterijpakket niet kortsluiten. Bewaar batterijpakketten niet lukraak in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of kortsluiting kunnen krijgen door andere metalen voorwerpen.
※ Demonteer of open het batterijpakket niet.
※ Houd het batterijpakket buiten het bereik van kinderen.
■ Houd het batterijpakket niet op lading wanneer u het niet gebruikt.
^ Als het batterijpakket lange tijd niet wordt gebruikt, laadt u het om de drie maanden op.
■ Na langere opslagperioden kan het nodig zijn om het batterijpakket meerdere keren op te laden en te ontladen om maximale prestaties te verkrijgen.
※ Controleer of de lader in goede staat is alvorens te laden.
※ Gebruik geen andere oplader dan die specifiek is voorzien voor gebruik met de apparatuur.
^ Battery pack geeft zijn beste prestaties wanneer het wordt gebruikt bij normale kamertemperatuur (20 ℃ +/-5 ℃).
Het afvalbatterijpakket moet afzonderlijk worden gerecycled. Gooi het niet in een afvalemmer met ander afval.
※ Laad niet onder hoge temperatuur.
※ Laad alleen binnen op. Stel het batterijpakket niet bloot aan water of regen.
^ Het apparaat is gevaarlijk als het niet op de juiste manier wordt gebruikt. De sproeikop mag niet gericht zijn op de persoon, de geëlektrificeerde inrichting of het apparaat zelf.
※ Gebruik het apparaat niet naar de persoon toe.
De vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat.
※ Zet tijdens het gebruik van een multi-spray mondstuk de spray-modus niet om tijdens het gebruik.
※ Dit apparaat kan niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke of geestelijke capaciteiten.
※ Het apparaat mag niet worden gebruikt als het gevallen is, als er tekenen van beschadiging zichtbaar zijn of als het lekt.
※ Veeg het apparaat af met een schone, droge doek als het vuil wordt. Gebruik geen water, benzine of alcohol om het schoon te maken.
※ Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het onder spanning staat.
※ Reinig de slangconnectorfilter en het slangfilter regelmatig.
^ Wanneer het netsnoer beschadigd is, om gevaar te vermijden, stuur het naar professionele agent om te vervangen.
※ Verwijder of ontkoppel het batterijpakket na gebruik en voordat u het gebruikersonderhoud aan het apparaat uitvoert.
※ Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten terwijl het is aangesloten op het batterijpakket.